Dinozorların Sessiz Gecesi / Hoimar Von Ditfurt

Dinazorların Sessiz Gecesi Gelişmenin izleyeceği yolun bir çok ihtimale açık olduğı ya da ihtimallerin sonsuz büyüklükte olduğu durumlarda, rastlantının bir önemi yoktur. (Bilinç Gökten Düşmedi)