Popülasyon Genetiği Nedir?

Popülasyon genetiği, alel frekansının dağılımını ve değişiminini araştıran genetiğin bir alt dalı olup  popülasyondaki gen ve alellerin görülme sıklıkları ile etkileşimlerinin, doğal seçilim, genetik sürüklenme, mutasyon ve gen akışı gibi mekanizmalar yoluyla araştırılmasıdır.  Bu konuda, dört temel evrimsel mekanizma ve etkileri üzerinden yola çıkarak araştırma yapar.