Dersimiz Evrim – Önsöz / Levent ALPER

. ÖNSÖZ: Okullar için hazırladığımız ve öğrenciler için anlaşılır olmasını umduğumuz “Dersimiz Evrim” isimli başlıkta biyolojik evrimin nedenleri ve geçirdiği süreçler ele alınacak, bunların yanında evrime etki eden faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerini nasıl etkiledikleri incelenecektir. Evrim süreçleri hakkındaki bilgiler, canlıların birbirleriyle olan doğal akrabalık derecelerini gösteren ve sistematik olarak sınıflandırılmalarını sağlayan soy ağacının oluşturulmasında bize yardımcı olmaktadır….

Dersimiz Evrim – Bölüm 1 / Levent ALPER

1. EVRİMİN GERÇEKLİĞİNE DAİR SORGULAMA:   1.1. Evrimin Kanıtları Canlıların evrimine dair delillerden bazıları şunlardır: -Tüm canlılar arasında var olan biyokimyasal benzerlikler: Yeryüzündeki canlılar görüntüde, doğal yaşam alanlarında ve davranışlarında bir çok farklılık gösterebilmelerine rağmen, aslında tüm canlılar bazı evrensel temelleri paylaşırlar. Bütün hayvan türleri canlılığın ve bitkisel yaşamının karbon bazlı bir biyokimyası bulunmaktadır: Karbon, tüm canlıları oluşturan temel…

Dersimiz Evrim – Bölüm 2 / Levent ALPER

2. NEDEN VE FAKTÖRLERE DAİR SORGULAMA 2.1. İdeal Populasyon ve Evrimsel Faktörler Populasyon: Belirli bir ekosistemde yaşayan ve birbirleriyle etkileşim halinde bulunan aynı türe ait olan bireylerin oluşturduğu topluluğa populasyon denir ve bir türün sayısal yoğunluk ve dağılım nüfusunu gösterir. Tür ise çeşitli eko sistemlerde yaşayan ama ortak bir atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli döller meydana getirebilen bireylerdir. İdeal…

Dersimiz Evrim – Bölüm 3 / Levent ALPER

3. SOY AĞACINA DAİR SORGULAMA 3.1. Canlıların Sistematik Sınıflandırılması Sınıflandırma ve Sistematik: Dünyadaki canlıların ve türlerin bazı ortak özelliklerine ve benzerliklerine göre gruplandırılmasına “sınıflama” diyoruz. Bu tür grublara ayırma işlemine de “sistematik” diyoruz. Systema: Organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla onların arasındaki akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Sistematik zooloji = hayvan Sistematik botanik = bitki Sınıflandırmanın önemi:…