Evrim Teorisinin Tarihçesi

Evrime dair görüşler, canlıların ortak bir ataya sahip olabilecekleri ve değişim gösterdiklerine dair bilinen kayıtlar, en az M.Ö. 6. yüzyıla, Miletli Yunan DüşünürAnaksimander‘e kadar gitmektedir. Tek tanrılı dinlerin öne sürdüğü yaratılış hikayelerine dayanılarak dünyadaki canlılığın tek seferde yaratıldığına ve bu türlerin sabit bir şekilde hiç bir değişme göstermeden günümüze kadar geldiklerine inanılmıştı. Orta Çağda ise…

Evrim Kuramı’nın Doğuşu: Darwin’in Beagle’la Yolculuğu

Evrim Teorisi, kuşkusuz dünya üzerinde en çok tartışılan kuramlardan biri… Zaman zaman ön plana çıkan bu tartışmaların odağında bulunan Darwin ise, yıllar önce bir Ekim gününde, ileride Evrim Teorisi’ni oluşturacağı bilgileri edindiği yolculuğundan İngiltere’ye geri dönmüştü. Yolculuk onu bayağı yormuştu. Ancak o, çocukluğundan beri tutkun olduğu doğayı yeterince inceleme fırsatı bulmuş, çok önemli bilgiler edinmişti…

İnsanın Aşağı Bir Biçimden Nasıl Geliştiği Üzerine | İnsanın Türeyişi – Charles Darwin

İnsanın, bugün, büyük ölçüde değişkenliğe uğradığı bel­lidir. Aynı ırkta, birbirinin gerçekten tıpkısı olan iki birey yoktur. Birbirleriyle karşılaştırılacak milyonlarca yüzün her biri farklı çıkacaktır. Vücudun çeşitli parçalarının oran­larında ve boyutlarında da aynı büyük farklılık vardır. Ba­cakların uzunluğu en değişken niceliklerden biridir.

Charles Darwin ve Hayatı

Darwin, deniz kabuklularıyla ilgili çalışmalarının sonuçlarını 1851–1854 arasında yayımladığı bir dizi kitapla anlattı. 1853’te bu  çalışmasından dolayı Royal Society tarafından madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca bu çalışma, o zamana kadar jeolog olarak bilinen Darwin’in biyolog olarak da ünlenmesini sağladı.

Yaradılış Öyküsü Çöpe Gidiyor

Charles Lyall’in Jeolojinin esasları (1830 – 1833) ve Charles Darwin’in Türlerin Kökeni (1859) adlı yapıtlarında anlatılanlar Mukaddes Kitaplara ters düşüyordu. Zaten ex nihilio yaradılış öğretisi çoktan beri kuşkuluydu. Hıristiyan ve Yahudilikte anlatılanlar olup bitene pek benzemiyordu. Müslümanlıkta ise diğer Allah ile ilgili olanlar gibi anlatım simgeseldi. Ama bütün tek tanrılı dinler, yaradılışı insanlara dinsel bir…

Richard Owen ve Thomas Henry Huxley

Richard Owen (1804 – 1892) İngiliz biolojist, anatomist ve paleontologtu. Dinazor kelimesi onun tarafından literatüre kazandırılmıştır. Charles Darwin’in doğal ayıklama yoluyla evrim teorisine karşı çıkmıştı. 1881’de Londra’daki Britanya Müzesinin (Doğa Tarihi) kurulmasında önemli rol oynamıştı. Owen başkalarının buluşlarını kendine mal etmekten (İntihal) ceza alarak, Kraliyet Birliği Zooloji Konsilinden çıkarıldı.

Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace (1823 –1913), Britanyalı doğa bilimci, coğrafyacı, antropolog ve biyologdur. Charles Darwin ile aynı zamanlarda evrim kuramı konusunda çalışmıştır. Darwin, dinsel ve muhafazakar çevrelerden tepki çekeceğini düşünerek çalışmalarını ölümünden sonra yayınlanmak üzere rafa kaldırmışken, benzer bir çalışma hazırlayan Wallace’dan 1858 yılında aldığı bir mektup çalışmalarını yayımlaması için ona cesaret vermiştir.

Darwin Öncesi Evrim Düşüncesi – Murat Önder

Evrim kuramı her ne kadar Darwin ile özdeşleştirilse de, Darwin’den önce doğada evrimin olduğunu öne süren düşünürler vardı. Darwin’in bu düşünürlerden en önemli farkı, onun doğadaki değişimin temel mekanizması olan doğal seçilimi kavrayabilmesidir. Doğada değişimi görebilen düşünürler evrimin içerdiği değişme düşüncesinden dolayı evrimci olarak değerlendirilebilirler.

Jean-Baptiste Lamarck ve Zürafaların Boyunları

Tam adı Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, rütbesi ise Chavelier de la Marck, hepimizin bildiği “Lamarck” ismiyle anılmaktadır; ancak bu onun ismi değil, askeri rütbesidir. Çünkü Lamarck bir Fransız askeri, doğa bilgini, akademisyen ve bilindiği gibi bir doğa gerçeği olan Evrim’i en ayrıntılı şekilde ele alan Darwin-öncesi bilim insanlarından biridir. 1 Ağustos 1744’te Kuzey Fransa’daki…

Evrimin Çağdaş Sentezi

1930’lar ve sonrasında daha önce Gregor Mendel tarafından ortaya konulan kalıtım kuramı, moleküler biyoloji’nin kalıtımın moleküler temellerine ilişkin sağladığı bilgi ve Charles Darwin’in kuramının bütünleştirilmesiyle evrim kuramı çağdaş halini aldı. R.A Fisher [1], Sewall Wright [2], J.B.S. Haldane [3], T. Dobzhansky [4], kuramın mimarisinde one çıkan isimlerdir.