Darwin Öncesi Evrim Düşüncesi – Murat Önder

Evrim kuramı her ne kadar Darwin ile özdeşleştirilse de, Darwin’den önce doğada evrimin olduğunu öne süren düşünürler vardı. Darwin’in bu düşünürlerden en önemli farkı, onun doğadaki değişimin temel mekanizması olan doğal seçilimi kavrayabilmesidir. Doğada değişimi görebilen düşünürler evrimin içerdiği değişme düşüncesinden dolayı evrimci olarak değerlendirilebilirler.

Evrim Kuramları / Ömer MEREV

Yaratılışçılığa karşı ilk kuşkular M.Ö. 6. ve 5. yüzyılda İonia’da ve Yunan kent devletlerinde öncelikle sofistler tarafından başlatılmıştır. Sofist Kritias bir tiyatro oyununda, “kurnaz düşünceli” bir insanın topluma, kötülüğün ve iyiliğin gökyüzünde olduğuna inandırdığını belirtir. Tanrı düşüncesinin insanlar tarafından ortaya atıldığı daha o zamanlar yergisel bir tiyatro oyununda bile olsa dile getirilmişti.Oyun şöyle biter: “Böylece…