Bal Arısı Peteğinin Evrimi

Yaklaşık 190 milyon yıl önce petek yapan arıların ortaya çıktığı görülür. Bu petekler sadece 3 kenarlıdır ve dolayısı ile mimari açıdan dayanıksızdır. Milyonlarca yıl sonra 4,5 ve sonunda 6 kenarlı petek gözlerinin ortaya çıktığını görüyoruz.

Milyonlarca Canlı Türünden Neden Sadece İnsan Akıllı Olabildi?

Neden sadece biz insanlar bu kadar zekiyiz? Neden diğer canlıların hiç biri insan gibi düşünemiyor? Neden insan her şekilde onları kontrol altına alabilecek güce sahip. Tamam, bunca güce sahip olmak için bir çok aşamadan geçti evet ama neden milyonlarca canlı türlerinden sadece insan akıllı olabildi?

İddia: Algler Sudan Karaya Geçiş Olamaz

Yanıt: Algler sudan karaya birçok ayrı kez geçmiştir. “Alglerin sudan karaya çıkarak kara bitkilerini oluşturdukları şeklindeki evrimci varsayım, tümüyle bilim dışı bir senaryodur.” (Harun Yahya, Yaratılış Atlası 2 , s.735)

Charles Darwin’in Evrim Teorisi ile Yaratılışçıların “Akıllı Tasarım” Kuramları Arasındaki Kavga

YARATILIŞÇILAR Milyarlarca çeşit canlının birbirinden türemediğini, hepsinin değişik zamanlarda ayrı ayrı yaratıldıklarını ve hiç değişmediklerini iddia ediyorlar. Bu akıl dışı iddia ortaçağdan beri çeşitli dinlerin empoze ettiği yaratılış dogmasıdır. Bunun dini propağanda olduğunu gizlemek için yıllar önce Amerika’da AKILLI TASARIM diye bir görüş ortaya atıldı, bilimsel bir teori olduğu iddia edildi. Başrolde Mikrobiyolog Michael Behe…

Bilim ve Yaratılışçılık – Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü (PDF-Oku)

Çağdaş bilimin en temel yapı›taşları›ndan birisi olan evrim ayn› zamanda en fazla saldı›rı›ya uğrayan kuram olmuştur. Canlı› yaşamı›n ortak bir geçmişe sahip olduğu ve tüm canl›ıları›n zaman içinde değişime uğrad›ığı› görüşlerini ortaya süren evrim kavramı› günümüzde sayı›s›ız bilimsel gözlemle doğrulanmış ve tüm sayg›ın bilimsel çevrelerce benimsenmiştir. Ancak özellikle A.B.D.’’inde bazı› kilise çevrelerince başlatı›lan evrim karşıtı› propaganda…

Evren Ne Kadar Mükemmel?

Evrenin şu anki bilinen hali, akıllı tasarımcıları, evrenin belli fiziksel özelliklerinin yaşam için “mükemmel” şekilde ayarlandığını düşünmeye yöneltiyor.

Hitler Evrim Teorisine Değil ‘Akıllı Tasarım’a İnanıyordu

Adolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a İnandığını Biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız, II. Dünya Savaşı’ndaki kitle katliamlarından ve faşizmden sorumlu tutulan Adolf Hitler sanıldığı gibi Evrim Teorisine değil Akıllı Tasarım’a inanıyordu!  Evrim Teorisini eleştirmek için Nazi ideolojisi ile Evrim Teorisi arasında ilişki kurmak isteyenler Adolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a inandığını ve buna dair beyanlarda bulunduğunu bilmiyor veya görmezden geliyor olabilirler….