Jeolojik Zamanlar

Hadean (4.600 – 4.000 milyon yıl) Yerküremizin oluşumu ve kimyasal evrim süreci Dünyanın güneş sistemi içinde bir gezegen olarak oluştuğu zamandan, Arkeen’e kadar geçen yaklaşık 600 milyon yıllık bir zaman dilimidir. Hadean’ın ilk zamanlarında yaklaşık Mars boyutlarında bir gök cisminin Dünya ile çarpışması sonucu kopan parçaların Ay’ı oluşturduğu düşünülmektedir. Hadean sırasında ilk atmosfer ve okyanuslar…

Yürüyen Yarasaların Atalarının Fosili Bulundu

Yeni bir fosil buluntusu, Yeni Zelanda’daki yürüyen yarasaların bu kabiliyetini atalarından aldığını ortaya koydu. Bilim insanları uzun zamandır, küçük kısa kuyruklu yarasaların yürüme kabiliyetlerini bağımsız edindiklerini düşünüyorlardı. Yarasanın yaşam alanı avcılardan yoksun kalınca araştırmacılar bunu -daha çok tecrit edilmiş adalardaki uçamayan kuşlar gibi- yürümenin mümkün olduğu daha güvenli alanlarda adapte ettiğini düşündüler. Fakat Avustralya kuzeybatı Queensland’de bulunan, artık soyu…

Yarasaların Evrimi

Günümüz memeli hayvanlar içinde en fazla türler çeşitliliğine sahip olan ve tüm memeli hayvanların neredeyse dörtte birini oluşturan yarasalar, buna rağmen evrimsel geçmişleri konusunda şimdiye kadar en az anlaşılmış memeli hayvan grubudur.  Yarasanın 200 cins ve 17 familya içinde yaklaşık 900 – 1000 türü vardır. Kısa bir zaman öncesine kadar, bulunan en eski yarasa fosili 50…