Balinalar Nasıl “Dev” Haline Geldi?

İnanmak pek kolay değil ama, biz devlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Mavi balinalar, ölçülmüş en büyük uzunluklarının 100 metreye, ağırlıklarının ise binlerce kiloya varması ile şu ana denk bu gezegende gezinmiş en büyük canlılardır. Araştırmacılara göre ise, balinalar evrimsel geçmişlerinin günümüze yakın zamanlarında dev haline geldiler. Mavi balinalar; ağızlarının üst kısmında diş yerine bulunan ve…

Jeolojik Zamanlar

Hadean (4.600 – 4.000 milyon yıl) Yerküremizin oluşumu ve kimyasal evrim süreci Dünyanın güneş sistemi içinde bir gezegen olarak oluştuğu zamandan, Arkeen’e kadar geçen yaklaşık 600 milyon yıllık bir zaman dilimidir. Hadean’ın ilk zamanlarında yaklaşık Mars boyutlarında bir gök cisminin Dünya ile çarpışması sonucu kopan parçaların Ay’ı oluşturduğu düşünülmektedir. Hadean sırasında ilk atmosfer ve okyanuslar…

Balinalar Nasıl Ortaya Çıktı?

Yaratılışçı düşünce, balina gibi büyük bir canlının evrimin öne sürdüğü gibi kısa bir sürede karadaki küçük memelilerden evrimleşemeyeceğini iddia ediyor. Ambulocetus natans: Balinaların kuzeni Charles Darwin’in, evrim teorisini ilk olarak formüle ettiği Türlerin Kökeni Üzerinekitabının basılmasının 150. yılında teori, hala bilimdışı itirazlar ile karşılaşıyor. Evrimi eleştiren seslerden en yüksek olanı, bitki ve hayvanlardaki pekçok yapının doğaüstü…

Balinaların Evrimi

Memeli deniz hayvanları ( balinalar, yunuslar ve domuz balıkları) kara memelilerinin neslinden olan deniz memelileridir. Onların kara kökenli olduklarının göstergeleri; Yüzeyden nefes alma ihtiyaçları, Kara memelilerinin bacaklarına benzeyen yüzgeç kemikleri, Memelinin omurgalarının dikey hareketleri, bir balığın yatay hareketinden daha karakteristik olmasıdır. Kara hayvanlarının nasıl okyanusa uygun büyük su canlıları haline geldiği sorusu, memeli deniz hayvanlarının…

Jeolojik Zamanlar ve Canlıları

Jeolojik Zamanlar ve Canlıları Dünya bundan aşağı yukarı 4 milyar yıl önce şekillenmeye ve ilkel prokaryotlar da yaklaşık 3 milyar yıl önce ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyanın yüzü sabit kalmamış; zaman zaman büyük jeolojik olaylarla ‘Kıvrılmalar = Orojenezier’ ‘le yer kabuğunun şekli değişmiş; dağlar, denizler, göller meydana gelmiş ya da kaybol muştur. Bu arada büyük iklim…