Evrim Teorisinin Tarihçesi

Evrime dair görüşler, canlıların ortak bir ataya sahip olabilecekleri ve değişim gösterdiklerine dair bilinen kayıtlar, en az M.Ö. 6. yüzyıla, Miletli Yunan DüşünürAnaksimander‘e kadar gitmektedir. Tek tanrılı dinlerin öne sürdüğü yaratılış hikayelerine dayanılarak dünyadaki canlılığın tek seferde yaratıldığına ve bu türlerin sabit bir şekilde hiç bir değişme göstermeden günümüze kadar geldiklerine inanılmıştı. Orta Çağda ise…

Evrimin Çağdaş Sentezi

1930’lar ve sonrasında daha önce Gregor Mendel tarafından ortaya konulan kalıtım kuramı, moleküler biyoloji’nin kalıtımın moleküler temellerine ilişkin sağladığı bilgi ve Charles Darwin’in kuramının bütünleştirilmesiyle evrim kuramı çağdaş halini aldı. R.A Fisher [1], Sewall Wright [2], J.B.S. Haldane [3], T. Dobzhansky [4], kuramın mimarisinde one çıkan isimlerdir.

“Modern Sentez”e Giriş : Theodosius Dobzhansky

Ronald Fisher ve arkadaşları, Darwin’in doğal seçilim kavramını, genetiğin yeni temeli üzerine oturtmuşlardır. Kendilerinden sonraki biyologlara “türlerin ne olduklarını ve nasıl türediklerini genlerin dilinden açıklama” gibi aynı derecede önem taşıyan bir proje bırakmışlardır. Rusya doğumlu genetikçi Theodosius Dobzhansky’nin (solda) çalışmalarının önemli katkısıyla, cevaplar 1930’larda belirmeye başlamıştır.

Genetik ve Evrimin Modern Sentezi

Dünya üzerindeki yaşamın evrimleştiği düşüncesi Avrupa’da 1700′lerin sonları ve 1800′lerin başlarında yaygın olarak tartışıldı. 1859′da Charles Darwin, doğal seçilim adını verdiği, evrimin nasıl oluştuğunu açıklayan bir mekanizma ortaya koydu.