Fosiller Nasıl Tarihlendirilir

Fosil Tarihlendirme Teknikleri İnsan evrimini betimlemek ve belli bir düzleme koymanın en önemli adımlarından biri keşfedilen fosillerin tarihlendirilmesidir. Tabii bu sadece insanın evrimi değil evrenin, dünyanın ve canlıların evrimi açısından da önemlidir.

Evrimin Kesin Kanıtları-1: Psödogenler

Evrimin kanıtlanmamış olduğunu zanneden insanların arasında yaşıyoruz. Oysa evrim hakkında en ufak bir araştırma yapan insanlar evrimin gerçekliğinden hiçbir şüphe duymazlar. Peki evrim teorisinin bu kadar kesin olmasını sağlayan sağlam kanıtlar nelerdir? Psödogenlerle tanışın…

Jeolojik ve Paleontolojik Bulguları Tarihleme Yöntemleri

İnsanlar tarafından sıklıkla merak edilen bir konu olan yeraltından çıkarılan bir fosilin veya kalıntının yaşının milyonlarca yıl öncesine dayanmasına rağmen nasıl bu kadar net veya dar aralıklarla bilinebildiği ve ne gibi yöntemler kullanıldığı konusuyla ilgili olarak sayfamız okurlarından Sayın Mehmet Akif Sökmen çok ayrıntılı ve güzel bir yazı hazırladı bizlere. Ayrıca kendisi, bir diğer çok…

Evrimin İdrak Edilebilir Kanıtları

Evrimin tüm kanıtları 2 kümede toplanabilir: Fosil kanıtları ve hiyerarşik yuvalandırmadan (nested hierarchy) elde edilen kanıtları. Fosil kanıtları kalın kafalı bazı yaratılışçıların takıntısıdır zaten. Nested Hierarchy kanıtlarıysa diğer tüm kanıtları içeriyor. ERV’ler, psödogenler, evrim ağacı desenleri, kromozomal füzyonlar… Ve yazması saatler sürebilecek bir sürü kanıt nested hierarchy kanıtları.

Fosilleşme Basamakları Nelerdir?

Bir canlının öldükten sonra fosilleşebilmesi için bazı temel şartlar vardır. Bunları, önemliden göreceli olarak önemsize doğru sıralayalım. En önemli fosilleşme basamakları şunlardır: 1) Cesedin ve kemiklerin; alüvyon, kil ya da mil içerisine gömülü vaziyette kalması 2) Cesedin, yırtıcı hayvanlarca dağıtılmaması, parçalanmaması 3) Rüzgar, kum gibi aşındırıcılar tarafından aşındırılmaması

Fosil Nedir?

Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış olarak bulunan her çeşit kalıntı ve izine fosil adı verilir. Fosiller, bugün yaşayan bir çok grubu temsil ettikleri gibi, nesilleri tümüyle ortadan kalkmış grupları da tanımamıza yardımcı olurlar. Bilinen en eski fosiller günümüzden yaklaşık 3,5 milyar yıl önce yaşamış olan özellikle siyanobakteriler (mavi-yeşil alg) gibi mikroorganizmaların…

Evrim Hakkında Görüşler

Evrim, canlıların uzun bir zaman içinde geçirdiği ve geçirmekte olduğu kalıtsal değişikleri ifade eder. Evrimin iyi anlaşılmasında evrimsel biyolojinin yanında genetik, moleküler biyoloji, biyokimya, antropoloji, fizyoloji, karşılaştımalı anatomi, paleontoloji ve embriyoloji gibi biyolojiye bağlı birçok bilim dalı da canlı türlerin evrim geçirdiklerini desteklemektedir. Evrim teorisine göre yeni türler eski türlerin zaman içinde değişmesiyle ortak bir…

DNA’mızdaki Viruslar – Endojen Retrovirüslerin İnsana Yararları

Endojen Retrovirüsler (ERV), Evrim Kuramını savunanların önemli delillerinden biridir. Eğer bir kromozomun aynı bölgesi üzerinde sekans benzerliği yüksek olan başka bir ERV-benzeri sekans dizisi varsa, bu ortak atadan gelindiğine işarettir. Bunun yanında insan genomunun % 1’inin ERV-benzeri sekanslardan oluştuğu ortaya çıkarılmıştır.

Evrimin Kanıtları

1) Köpeklerin fazlalık parmağı Köpeklerin ayağının arka üst kısmındaki o küçük uzantı nedir? Hiç bir işe yaramadığına göre bu parçanın varlığının sebebi nedir? Allahın gereksiz yere böyle bir uzantıyı yaratması mi daha mantıklı bir açıklamadır, yoksa bu uzvun artık ise yaramadığı için evrim surecinde yok olmakta olan beşinci bir parmak olması mi? Nitekim, kurtların, kedilerin…

Evolüsyonun Diğer Delilleri

Bütün organizmalarda büyüme, metabolizma irkilme, kalıtım gibi temel hayatsal olaylar hep aynı yolu takip etmektedir. Birçok canlılarda metabolizma artığı (metabolit) olarak aynı enzimler, hormonlar ve vitaminler meydana gelmektedir. Bu ortak fizyolojik haller de canlıların müşterek bir atadan geldiklerini düşündürmektedir.