Mozaik Evrime Örnekler ve Mozaik Türler

Bahsettiğimiz gibi mozaik evrim, türlerin bazı atasal özelliklerinin, vücutlarının geri kalanı farklılaşırken, olduğu gibi kalması veya genele oranla çok az değişmesidir. Bu sebeple, bu atalardan evrimleşen yeni türler, atasal özelliklerini net bir şekilde taşırlar ve canlılar arası geçişi açık bir şekilde gösterirler. Bunların bazı tipik örnekleri şöyledir:

Ara Geçiş Formlarına Dair Linkler

Evrim kimi canlıların aynı kalıp, belirli özelliklerini uzun süreli korumasına, kimi türlerin farklılaşıp yüzlerce diğer türe dönüşmesine sebep olur. Evrimin olmadığını savunan birisinin yapması gereken şey bugüne kadar değişmeyen canlılar bulmak değil evrimleştiği iddia edilen canlıların aslında evrimleşmediklerini kanıtlamaktır.

Kısaca Ara Fosil Liste Özeti

Bugüne dek bulunmuş ara geçiş fosillerinden bir kısmını sıralayalım. Balıktan  amfibyumlara geçişi gösteren ara formlar Amfibyumlardan ilk sürüngenlere geçişi gösteren ara formlar Sürüngenlerden memelilere geçişi gösteren ara formlar Sürüngenlerden kuşlara geçişi gösteren ara formlar Primatlardan insana geçişi gösteren ara formlar

İşte ara geçiş türleri ve fosilleri

Pek çok geçiş fosili bulunduğu gibi, pek çok geçiş canlısı da mevcuttur. Yaratılışçılar, geçiş türleri hakkında son derece önyargılı ve cahilce davranmakta; işlerine gelmeyen bilgiyi de her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadırlar. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var: Geçiş türleri veya fosillerini bulamasaydık da, bu evrim kuramını geçersiz kılmazdı. Bugün Coelacanth gibi, Archaeopteryx gibi, Icthyostega gibi, Seymouria…

Amfibilerden Sürüngenlere Ara Geçiş Türleri

Ancak daha öncesinde, sürüngenlerin nasıl ortaya çıktığına kısaca bakmamız gerekiyor. Sürüngenler, “iki hayatlı” anlamına gelen amfibilerin evrimleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Hayatta kalmakta usta olan (çünkü iki farklı doğada, su ve karada yaşayabilirler) amfibileri bugün bile aramızda görmemiz, sevindirici bir şekilde mümkün. Amfibilerin en modern türü, bildiğimiz kurbağadır.   Amfibilerden Sürüngenlere Ara Geçiş Türleri   Kafa karıştırmamak…