Güncel bir bilim dalı olarak Evrimsel Tıp – Emrah Yücesan

Başlamadan önce okuyucu için belirtmemiz gereken bu makalenin açıklayıcı olmak kaygısı taşımakla birlikte öznel içerikli olduğu ve paralelinde güncel bilimcilerin yorumlarının bir araya getirildiği bir derleme olduğudur. Amacımız bilimsel olarak zor günlerin yaşandığı, TÜBA’nın baskılandığı, üniversitelerin bilimsel konularda sessiz kaldığı bir ortamda, okuyucunun evrimsel tıp kavramı özelinde, dünyanın neleri tartıştığı ve bizim nerede olduğumuzu görmesidir.

“Küresel Isınma Evrimi Hızlandırıyor”

Yaşamın nasıl ortaya çıktığı hala tartışılan bir konu. Ancak bilim adamı Darwin’in onlarca yıldır tartışılan Evrim Teorisi, bilimsel kabul görmeyen yaradılışçılık teorisinin yanında alternatifsiz konumunu sürdürüyor.

Evrimsel Biyoloji Nedir?

Evrimsel Biyoloji Evrimsel biyoloji, ortak bir atadan gelen türlerin kökeni ve canlıların türeyişi gibi onların zaman içindeki değişimleri, çoğalımları ve çeşitliliği ile ilgilenen biyolojinin bir alt dalıdır. Evrimsel biyolojiyi araştıran kişiye evrimsel biyolog denir. Filozof Kim Sterelny ‘e göre “1858 yılından beri  gelişen evrimsel biyoloji  bilim alanındaki en büyük entellektüel başarılardan biridir” Tanım Evrimsel biyoloji, her…