Viruslarda Mutasyonlar ve Rekombinasyonlar

İçindekiler Temel Mikrobiyoloji 1 01. Mutasyonlar 01.01. Genel Bilgiler 01.02. Başlıca Mutant Türleri 02. Rekombinasyonlar 02.01. Genel Bilgiler 02.02. Viral Gen Ürünleri Arasında İnteraksiyonlar 01.MUTASYONLAR 01.01. Genel Bilgiler Viruslar, diğer mikroorganizmalardan daha fazla genetik varyasyonlara açıktırlar ve maruz kalırlar. Bu değişiklikler, genellikle, genetik yapıda oluşan ve fenotipe de etkileyen mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmaktadırlar. Viruslar uygun…