Gen Akışı Nedir?

Gen akışı veya gen göçü, popülasyon genetiğinde, gen alellerin bir popülasyondan diğerine aktarılmasıdır. Popülasyon içine veya dışına olan göçler, belirli bir gen varyantını taşıyan üyelerin oranı olan alel frekanslarında, belirli bir değişikliğin ortaya çıkmasından sorumlu olabilirler. Bu göçler, aynı zamanda belli bir tür veya popülasyonun mevcut olan gen havuzuna ek olarak, yeni genetik varyantlar getirebilirler.

Popülasyon Genetiği Nedir?

Popülasyon genetiği, alel frekansının dağılımını ve değişiminini araştıran genetiğin bir alt dalı olup  popülasyondaki gen ve alellerin görülme sıklıkları ile etkileşimlerinin, doğal seçilim, genetik sürüklenme, mutasyon ve gen akışı gibi mekanizmalar yoluyla araştırılmasıdır.  Bu konuda, dört temel evrimsel mekanizma ve etkileri üzerinden yola çıkarak araştırma yapar.