Evrimsel Biyolojiye Giriş

Giriş: “Evrim bir popülasyonun gen havuzunda zaman içinde oluşan değişimdir. Gen pek çok nesil boyunca değişmeden taşınabilen kalıtımsal parçadır. Gen havuzu bir türde ya da populasyonda bulunan genlerin bütünüdür. Evrim mikroevrim ve makroevrim olarak ayrılabilir. Yukarıda anlatılan evrim çeşidi mikroevrimdi. Daha büyük değişimlere, örneğin bir türün oluşmasına makroevrim denir. Bazı biyologlar makroevrimin mekanizmalarının mikroevrimsel değişimden farklı…

Doğal Seçilim

Evrim süreci, kendi kendine değil, doğal bir takım etmenler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu etmenlere “evrimsel etmenler” ismini vermekteyiz. Bilinen evrimsel etmenler, Mutasyon (her nesilde genler üzerinde oluşan rastgele değişiklikler), Gen akışı (bireylerin coğrafı göçü sonucunda ortaya çıkmaktadır), Genetik sürüklenme (nüfustaki büyük azalmalar sonucunda oluşmaktadır) Rastgele olmayan eş seçimi Ve, doğal seçilimdir. [1] Bu sayılan etmenlerden evrim…