Filogeni

Canlıların herhangi bir grubunun evrimsel öyküsüne ‘Filogeni’ denir. Biyolojinin birçok alt biliminden kanıtlar elde etmek suretiyle, herhangi bir canlı grubunun, hangi gruplarla, ne zaman, ortak ataya sahip olduğu saptanabilir. Yakın grupların, yakın bir zamanda, uzak grupların ise oldukça eski ortak bir ataya sahip olduğu görülür. Gruplar arasındaki akrabalık derecesini bulabilmek için, her türün ya da…

Dersimiz Evrim – Bölüm 3 / Levent ALPER

3. SOY AĞACINA DAİR SORGULAMA 3.1. Canlıların Sistematik Sınıflandırılması Sınıflandırma ve Sistematik: Dünyadaki canlıların ve türlerin bazı ortak özelliklerine ve benzerliklerine göre gruplandırılmasına “sınıflama” diyoruz. Bu tür grublara ayırma işlemine de “sistematik” diyoruz. Systema: Organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla onların arasındaki akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Sistematik zooloji = hayvan Sistematik botanik = bitki Sınıflandırmanın önemi:…