İnsanın Evrim Sürecinde Başarısı Dirençli Olmasından mı?

Nereden geliyoruz? Atalarımız kim? İnsan evrim sürecinde maymun soyu ile yolunu ne zaman ayırdı? İnsanoğlunu kendini sorgulamaya başladığı ilk andan itibaren yanıtını aramaya başladığı sorular bunlar… Yeni bulgu: İnsan ve şempanzenin ataları, iki tür birbirlerinden ayrıldıktan sonra da, binlerce yıl boyunca ‘gen alışverişinde bulundu’, yani çiftleşmeye devam etti.

İnsanın Kökeni (Homo Sapiens)

Günümüzde insanın kökeni hakkında çok değişik görüşler ileri sürülmektedir. Yalnız insanın bu günkü şekli ile yaratılmamış olduğu, ilk önce basit yapılı canlılarındaha sonra sırasıyla derece derece daha evrimlilerin ve sonunda da Pirimatlardan insan benzeri canlılar ve bunlardan da insanların oluştukları konusunda şüphe bırakmayacak ölçüde kesin kanıtlar mevcuttur.

Yakınsak Evrim veya Afrika Süt İçmeyi Neden Sevdi?

“Sahara altı Afrika’sında laktoz toleransı gelişimi”.  Nature Genetics Dergisi’nin 28 Aralık sayısına konu olan kusursuz bir araştırma  insan türü üzerinden yakınsak evrime dikkat çekici bir örnek sunuyor. Laktozu sindirebilme özelliği, yani laktoz toleransı bazı topluluklarca kalıtılan, bazılarınaysa aktarılmamış bir özellik olarak insan evriminin klasik örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

İşte Evrimin Kayıp Halkası: “Karabo”

Güney Afrika’da bir mağarada bulunan 2 milyon yıllık iskeletin (Australopithecus sediba) yüzü yeniden oluşturuldu. 2008’de keşfedilen “Karabo”nun ellerinin insan eline benzerliği şok etkisi yaratırken, bu canlı insanla maymun arasında evrim sürecindeki kayıp halka olarak kabul ediliyor. Şimdi de John Gurche iki milyon yıl boyunca korunmuş iskeletten yola çıkarak Karabo’nun neye benzediğini ortaya çıkardı.

Göz Rengini Gendeki Hata Belirliyor

Bilim insanları, renkli gözün görme sinirlerini oluşturan 6 milyar genetik koddaki sadece birkaç kodun yanlışlığından kaynaklandığını belirledi. Bilim insanları, renkli gözün görme sinirlerini oluşturan 6 milyar genetik koddaki sadece birkaç kodun yanlışlığından kaynaklandığını belirledi. Bu mutasyonlar, insanların birbirlerinden farklılaşmasını sağlıyor.

Dillerin Evrimi Afrika Kökenli

Dünyada konuşulan yedi bin dilin tek bir kökeni mi var? Yoksa dünya dilleri birden fazla kaynaktan mı doğdular? Dillerdeki seslerin coğrafi dağılımını inceleyen bir çalışma, modern insan dillerinin tek kökenli olduğuna ve bunun Afrika’nın güneyinde ortaya çıktığına işaret ediyor.

Gen Haritasından Göç Yolları Haritasına

Bilim insanları, gen haritasından edindikleri bilgilerin ışığında şimdi ilk insanların göç yollarını tespit etmeye çalışıyor. Popülasyon genetikçilerinin, paleoantropolojik kayıtlardaki eksik bilgileri genetik bilgilerle tamamlama çabaları geçen aylarda meyvesini verdi ve Afrika’dan dünyaya yayılan insanoğlunun bugüne dek oluşturulmuş en ayrıntılı gen haritası ortaya çıktı. Reyhan Oksay Cumhuriyet / Bilim Teknik– Geçen yıl Babül Mendep Boğazını birleştiren bir…

Maymundan mı Geldik?

‘Evrim Kuramı ve Maymun Sorunu’ “Evet,insanlar gerçekten de bir evrim geçirdi; ancak yalnızca maymunlardan hatta diğer memeli hayvanlardan türemedi. Bizler, en uzağı ilk bakteriler olan uzun bir atalar soyundan evrildik” Lynn Margulis (Ortak Yaşam Gezegeni, Türkçesi: Ela Uluhan, Varlık / Bilim s:10) İnsan kanı ile maymun kanı arasında büyük bir benzerlik vardır. Örneğin 287 aminoasitten…

İklim ve İnsan Evrimi

4,5 milyar yıllık dünya tarihinde, göreli olarak geç sahneye çıkan insanlık, başrolü kapmış durumda. Son iki yüz yıldır roller değişmiş gibi gözükse de, iklim belki de insan evrimindeki baş aktördü. Atalarımıza ait en eski fosil kanıtların büyük bir kısmı Afrika’dan geldiği için, antropologların çoğu insanların Afrika’da evrimleştiği konusunda hemfikir. Afrika’daki fosillerin çoğu ise Kuzeydoğu’da Kenya…

İnsan Nasıl İnsan Oldu?

İnsan var oluşu,yani insanın öncüllerinin insana dönüşmesi,evrimselden çok, olağanüstü koşulların zorlamasıyla gerçekleşen devrimsel bir olaydır. Bu olay Rift vadisinde gerçekleşti.İnsanın öncüllerine ait fosiller, çoğunlukla Rift vadisinde bulundu. 8-10 milyon yıl önce bu vadi çöktü ve su baskınına uğrayan primat ya yok olacaktı ya da olağanüstü şartlara uyum sağlayıp neslini sürdürecekti… İnsan nasıl insan oldu sorusunun yanıtını…

Rift Vadisinin Özellikleri ve Önemi

“Büyük Rift Vadisi yaklaşık 6.000 kilometre uzunluğunda, Suriye’nin kuzeyinden Afrika’nin doğusunda Mozambik’in ortalarına kadar uzanan engin bir cografi ve jeolojik şekil. Vadinin genişliği otuz ilâ 100 kilometre arasında, derinligi ise birkaç yüz metreden binlerce metreye değişiyor. Vadinin adı kâşif John Walter Gregory tarafından konmuş. Aynı zamanda bu çöküntü hattı dünyanın en büyük fay hattı. Doğu…

Bilimciler ‘İlk’ Memeliyi Tahayyül Ediyor

Memelilerin DNA’sını birbiriyle karşılaştıran Amerikalı bilimadamları, genlerin ortak paydasından yola çıkarak ‘ilk’ memeliyi tahayyül etmeye çalışıyor. Asıl amaç insanın insanın genetik yapısını anlamak Vardıkları sonuca göre, memelilerin ortak atası bundan 75 milyon yıl önce dinazorlarla birlikte yaşamış olan gece avcısı bir kır faresini andırıyor. California Üniversitesi’nin Santa Cruz kampüsündeki genetik bilimciler, modern memelilerin genetik haritalarını…