Galeri: Jeolojik Devirler

Arkeyan Proterozoyik Paleozoyik 1 Paleozoyik 2 Mezozoyik Kretase Senozoyik Neojen Paleolitik Dönem / Eski Taş Çağı Paleolitik Dönem / Orta Taş Çağı Paleolitik Dönem / Üst Taş Çağı Mezolitik Neolitik JEOLOJİK DEVİRLER VE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ EVRİMDE ÖNEMLİ BASAMAKLAR JEOLOJİK DEVİRLER TABLOSU INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART JEOLOJİK BASAMAKLAR VE FOSİL KATMANLAR JEOLOJİK ÖLÇEKTE 24 SAAT TARİHLENDİRME METOTLARI…

Jeolojik Zamanlar

Hadean (4.600 – 4.000 milyon yıl) Yerküremizin oluşumu ve kimyasal evrim süreci Dünyanın güneş sistemi içinde bir gezegen olarak oluştuğu zamandan, Arkeen’e kadar geçen yaklaşık 600 milyon yıllık bir zaman dilimidir. Hadean’ın ilk zamanlarında yaklaşık Mars boyutlarında bir gök cisminin Dünya ile çarpışması sonucu kopan parçaların Ay’ı oluşturduğu düşünülmektedir. Hadean sırasında ilk atmosfer ve okyanuslar…

Paleontoloji Nedir? / Sefer ÖRÇEN

Paleontoloji, yeryuvarının oluşumundan başlayan milyarlarca yıllık süreç içinde ilk canlılardan günümüze gelinceye değin yeryüzünde yaşamış olan mikro, makro ve omurgalı organizmaları inceleyen, bunların gelişimlerini ve birbirleriyle ilişkilerini araştıran bir jeoloji alt bilim dalıdır. Paleontoloji terimi ilk olarak 1825 yılında DUCROTAY DE BLAINVILLE tarafından ortaya atılmış ve 1834’te FISHER VON WALDHEIM tarafından da ilk olarak jeoloji…