Galeri: Jeolojik Devirler

Arkeyan Proterozoyik Paleozoyik 1 Paleozoyik 2 Mezozoyik Kretase Senozoyik Neojen Paleolitik Dönem / Eski Taş Çağı Paleolitik Dönem / Orta Taş Çağı Paleolitik Dönem / Üst Taş Çağı Mezolitik Neolitik JEOLOJİK DEVİRLER VE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ EVRİMDE ÖNEMLİ BASAMAKLAR JEOLOJİK DEVİRLER TABLOSU INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART JEOLOJİK BASAMAKLAR VE FOSİL KATMANLAR JEOLOJİK ÖLÇEKTE 24 SAAT TARİHLENDİRME METOTLARI…