Kadınlar Neden Süslenir? /Ahmet AÇAN

(Filogenetik/Soyoluşçu bir Bakış) Ahmet AÇAN Sosyoloji/Toplumbilimin en büyük kusuru ya da zaafı insanı olmuş bitmiş bir tür olarak ele almasıdır. Psikoloji de aynı zaafı taşır. İnsanı kendi dışındaki tüm canlılardan yalıtarak ele almak. Bu zaaf onları kelimenin tam anlamıyla “teori” yapmalarında engeldir. Teori eski Yunan’da Tanrı’nın gözüyle bakmak anlamına gelir. Yani en tepeden olayları görüyor…