Sanal parçacıklar nedir?

Bilindiği gibi sanal olmayan gerçek parçacıklar çözündüklerinde çevreye belirli bir miktarda kuantum enerjisi salgılarlar. Bu gerçek atom altı parçacıklarının kendisi tespit edilebildikleri gibi çözülürken yaydıkları enerjinin miktarı ve içeriği de tespit edilebilmektedir, yani bellidir. Bahsi geçen virtüel parçacıkların ise zaman-enerji relasyonları ve reel enerjileri belirsizdir.