Evrimleşmede Genel İlkeler

Genel İlkeler: 1. Evrimleşme, bireylerle değil, populasyonlarla olur. 2. Evrimleşmenin ham maddesi, mutasyonlar, rekombinasyonlar ve parça değişimleridir. 3. Evrimleşmeyi sağlayan etkiler, doğal seçilim, kalıtsal sürüklenme, şansa bağlı olmayan üremelerdir.

Yönlendirilmiş Seçilim

Doğal seçilimin en iyi bilinen ve en yaygın şeklidir. Özel koşulları olan bir çevreye uzun bir süre içerisinde uyum yapan canlılarda görülür. Genellikle çevre koşullarının büyük ölçüde değişmesiyle ya da koşulları farklı olan bir çevreye göçle ortaya çıkar. Populasyondaki özellikler bireylerin o çevrenin koşullarına uyum yapabileceği şekilde seçilir. Örneğin nemli bir çevre gittikçe kuraklaşıyorsa, doğal…

Evrim Mekanizmasını Neden Kolaylıkla Herkes Anlayamaz?

Evrim hep uzun süreçli bir işleyiştir; özellikle doğa tarihini kurmamış temel bilimleri yaygınlaştırmamış toplumlarda, evrim mekanizmasını anlamak daha da zorlaşmaktadır. Örneğin mutasyonlar bir insanda her kuşak boyunca kişi başına yaklaşık 32.000 genden ancak 10-15 kadarında olduğu varsayılır. Mutasyonların %99 kural olarak o mutasyonun meydana geldiği ortamda bulundurduğu canlıya zarar verir. Yararlı mutasyonu taşıyanın seçilme şansı…

Darwin ve Evrim Teorisi

Tarihi geriye sararsak, özellikle on beşinci yüzyıldan on sekizinci yüzyılın sonuna kadar, çok az sayıda bilimsel araştırma gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ama, on dokuzuncu yüzyıl, bilim alanında altınçağı açtı. Bu devrede, doğa bilimcilerin çoğu, gezilere dayanarak çalışmalarını sürdürdüler. Genç bir bilim adamı olan Darwin de Evrim Kuramının temel taşlarını bu şekilde yerleştirmeye başladı. Charles Darwin, 1809 yılında…

Evrim Nedir?

Dünyadaki canlı ya da cansız herşey çevre koşulları ile zamanla değişikliğe uğrar.Değişikliğe uğramış canlı ya da cansız madde doğa yasaları ile test edilir.Çevrede radikal değişiklik yok ise canlı değişmeyebileceği gibi değişebilir de.Değişim hızlı veya yavaş olabilir. Bu testi geçen yaşamını ya da varlığını sürdürür,geçemeyen yok olur gider. Bu test sürekli olan bir testtir. İşte bu…

Evrimsel Biyolojiye Giriş

Giriş: “Evrim bir popülasyonun gen havuzunda zaman içinde oluşan değişimdir. Gen pek çok nesil boyunca değişmeden taşınabilen kalıtımsal parçadır. Gen havuzu bir türde ya da populasyonda bulunan genlerin bütünüdür. Evrim mikroevrim ve makroevrim olarak ayrılabilir. Yukarıda anlatılan evrim çeşidi mikroevrimdi. Daha büyük değişimlere, örneğin bir türün oluşmasına makroevrim denir. Bazı biyologlar makroevrimin mekanizmalarının mikroevrimsel değişimden farklı…

Evrim Kavramından Ne Anlıyoruz? / Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

Evrim kavramından ne anlıyoruz? Bir toplumda, emek gerektiren bilimsel düşünce tarzının karşısına, her şeyi kestirmeden açıklayan dogmatik düşünce tarzı dayatılmış ise, o toplum birçok belaya açık demektir. Almanya’da 70 bin sağlık kurumu 8 bin kilise, Fransa’da 60 bin sağlık kurumu 9 bin kilise, Türkiye’de 7 bin sağlık kurumu 90 bin cami… Ahirete daha çok yatırım…

EVRİM NEDİR ?

Bundan yaklaşık 3-4 milyar yıl önce evrensel bir piyango çekilmiş ve büyük bir olasılıkla en büyük ikramiye dünyaya isabet etmiştir.Bu kendi benzerini üretebilen, çoğalabilen, yenilenebilen, değişebilen; fakat ancak belirli koşullar niteliğini koruyabilen canlılığın ilk mayasıdır. Bu eşsiz öz, doğanın eşsiz labaratuvarlarında 3-4 milyar yıl süreyle işlenmiş, dallandırılmış, çeşitlendirilmiş ve geçmiştekini göz önüne almazsak bugün yaşayan…