Evrim Teorisinin Tarihçesi

Evrime dair görüşler, canlıların ortak bir ataya sahip olabilecekleri ve değişim gösterdiklerine dair bilinen kayıtlar, en az M.Ö. 6. yüzyıla, Miletli Yunan DüşünürAnaksimander‘e kadar gitmektedir. Tek tanrılı dinlerin öne sürdüğü yaratılış hikayelerine dayanılarak dünyadaki canlılığın tek seferde yaratıldığına ve bu türlerin sabit bir şekilde hiç bir değişme göstermeden günümüze kadar geldiklerine inanılmıştı. Orta Çağda ise…

Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace (1823 –1913), Britanyalı doğa bilimci, coğrafyacı, antropolog ve biyologdur. Charles Darwin ile aynı zamanlarda evrim kuramı konusunda çalışmıştır. Darwin, dinsel ve muhafazakar çevrelerden tepki çekeceğini düşünerek çalışmalarını ölümünden sonra yayınlanmak üzere rafa kaldırmışken, benzer bir çalışma hazırlayan Wallace’dan 1858 yılında aldığı bir mektup çalışmalarını yayımlaması için ona cesaret vermiştir.

Darwin ve Wallace’in Doğal Seçilim Kuramının Ana Hatları

Charles Darwin (1809-1882), evrim bilimine iki önemli katkıda bulundu. Birincisi organik evrim düşüncesini destekleyen zengin bir kanıtlar dizisini toplayarak ve derleyerek bilim dünyasına sundu. ikincisi evrim mekanizmasının esasını oluşturan ”Doğal Seçilim” ya da diğer bir deyimle ”Doğal Seçim” kuramının ilkelerini ortaya çıkardı. Darwin, 1809 yılında ingilterede doğdu. Babası, onu, hekim olsun diye 16 yaşında Edinburg…

Darwin’in Gölgesindeki Dev – Alfred Russel Wallace

Alfred Russel Wallace canlılar dünyasını birbirinden ayıran bir hat çekerek evrim teorisine giden yolda kendi rotasını çizdi. Ternate, kuzeydoğu Endonezya’da, Borneo Adası’nın bin kilometre doğusunda yer alan, küçük, narin, koni biçiminde yükselen, yaprak yeşili bir volkanik ada. Kendisinden çok daha büyük adaların arasında sıkışıp kalmış, gözden uzak bir ada olsa da, zamanında Felemenk İmparatorluğu’nun bir…