Evrimsel Gelişim ve Uyum

Yaşamın suda başladığı bilimsel görüşüne göre canlılık, ilk kez suda oluşmuş ve sudan karaya geçiş ile evrimleşerek günümüz canlıları doğmuştur. Dünyanın yaşı araştırılırken ortaya çıkan jeolojik devirle isimlendirilmiş ve balıklar, “balık devri” olarak kabul edilen Devon’da evrimleşmiştir. Devon devrinin günümüzden yaklaşık 325 milyon yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. 205 milyon yıl önce sürüngenler ve ardından 75…

Evolüsyon ve Adaptasyon

Evolüsyon, yüksek ve daha karmaşık yapılı hayvan ve bitkilerin jeolojik zamanlar boyunca, evvelce mevcut olan ilkel atalardan menşe alarak, değişip gelişme yolu ile meydana gelmeleridir. Buna göre bütün canlı formlar müşterek bir evolüsyon (filogenez) ağacına aittirler; aralarında çok veya az bir yakınlık vardır.  Milyonlarca hatta milyarlarca yıldan beri devam etmekte olan, şüphesiz bundan sonra da…

Adaptasyon ve Evrim

Farklı ekosistemlerde yasayan canlılar çevreye uyum sağlamak için belirgin özellikler kazanmıştır. Canlıların belirli ortam koşullarında yasama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon adi verilir. Canlılar beslenme, barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için adaptasyon gösterirler.