Teoriya Peresanê / Kurdî

Fîlozofên Îyonyayî hê di salê B.Z 6ê de behsa vî tiştî kiribûn. Thales bawer dikir ku mirov jî wekî hemû tiştan ji avê hatîye. Anaximander jî hin eşkeretir digot, “eslê me ji deryayê tê û em ji peresana hin cure masîyan gihêştin”. Arîstoteles hin xuyatir rastîya peresanê bilêv anî. Ev di got “Organîzma ji formên…