Maymunlar ve İnsanlar

Dünyamızın en eski insanları hakkında jeoloji, paleontoloji ve tarihin yaptığı araştırmalardan edinilen müşterek kanaate göre bu insanlar iptidai idiler. Bırakabildikleri eserler bunların bilgi ve zekâlarını maymunların bilgi ve zekâlarından ancak güçlükle ve pek ufak bir mesafe ile üstün gösterebilecek mahiyettedir. Tabiatiyle zamanı geçtikçe maymun hemen hemen yerinde saymış, insan ise ilerlemiş, ve bugünkü zekâ ve…

Maymundan mı Geldik?

‘Evrim Kuramı ve Maymun Sorunu’ “Evet,insanlar gerçekten de bir evrim geçirdi; ancak yalnızca maymunlardan hatta diğer memeli hayvanlardan türemedi. Bizler, en uzağı ilk bakteriler olan uzun bir atalar soyundan evrildik” Lynn Margulis (Ortak Yaşam Gezegeni, Türkçesi: Ela Uluhan, Varlık / Bilim s:10) İnsan kanı ile maymun kanı arasında büyük bir benzerlik vardır. Örneğin 287 aminoasitten…

İnsan-Maymun İlişkisi

İnsan yani biz, gezegenin en gelişmiş canlılarıyız. Bu gelişmişliği sadece tek bir şeye borçluyuz; zeka ve aktarabilme yeteneği. İşte bu zeka gücü, gelişmişlik açısından bizi diğer tüm canlılardan ayırır. Biyolojik olarak insan bir primat türüdür. Primat demişken insan ve maymun ilişkisine bir açıklık getirmek istiyorum. Primat, hayvanlar aleminin memeliler grubundan maymun ve benzeri hayvanların oluşturduğu…

Maymundan gelmek mi, maymuna gitmek mi

Ömrünü şempanzelerin yaşamını öğrenmeye hasretmiş primatolog (maymunbilimci) Jane Goodall, çalışmalarını geniş izleyici kitlelerine açan belgesel filmlerden birinde, ormanda araştırmasını sürdürürken yanında, 5-6 yaşlarındaki kızı ile görüntülenir. Bir ana-çocuk etkileşimini yansıtan film kareleri akıp giderken, şaşırtıcı bir açıklama gelir: Goodall kızını, şempanzelerin yavrularını yetiştirirken uyguladıkları yöntemleri dikkate alarak hayata hazırlamaktadır. Bir “insan” olarak, incelediği bu “canlılar”…