İnsanın Biyolojik ve Kültürel Gelişimi

İnsanın gelişimi söz konusu olunca, diğer canlılarınkinden farklı olarak iki gelişme biçiminden söz etmek gerekiyor. Bu fark çok önemlidir ve insanın gelişmesinin basit olarak, sadece biyolojik bir gelişme olmamasında yatmaktadır.

Uygarlık, Kültür ve İnsanlık / Halit YILDIRIM

“Bir insandan, çocukluğunda giydiği elbiseyi giymesini istemek, bir toplumdan barbar atalarının düzeninde sittinsene kalmasını istemek gibi bir şeydir.”                  Thomas  Jefferson Günlük yaşamımızda her zaman ön planda çıkan, bireysel ve toplumsal etkileri tartışılamaz olan, bazen birbiri yerine, bazen de birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılan  iç içe geçmiş kültür ve uygarlık kavramları üzerine, günümüze dek söylenmemiş çok az söz kaldığı malûmlarınızdır. Konuyu, bu…