Prekambriyen’de Yaşam

İlk canlının ortaya çıkışı oldukça karmaşık kimyasal bir ortamın yavaş yavaş gelişmesini izler. Bu ortam, organik olmayan işlemler sonucu ortaya çıkan amino asitler, şekerler ve diğer biyolojik olarak önemli maddelerden oluşan organik moleküllerle dolu bir çeşit organik çorba dır. Bu ortamdaki birikme, gelişme ve farklılaşma olayları milyonlarca yıl sürer. Bu evreye kimyasal evrim denir.  Kimyasal…

Hücre Türlerin Evrimi

EUKARYOT ( ÇEKİRDEKSİZ HÜCRE )’ LERİN EVRİMİ Çekirdekli hücreler adım adım evrimleşerek değil, belirli kademelerde evrimleşmiş diğer hücrelerle simbiyoz yapmak suretiyle organizasyonlarını geliştirmişlerdir.Bunun için birçok kanıt ta vardır.Bu fikri ilk defa 1900 yıllarında Rus Botanikçisi MERESCHKOWSKY ortaya atmıştır. Çekirdekli hücreler, isminden de anlaşılabileceği gibi kalıtsal materyali hücre içinde belirli bir zarla çevrilmiş çekirdeğin içinde bulunan…

Ökaryotların ortaya çıkışı evrime ayna tutuyor

Asid bataklıklarında ve lağımlarda bulunan bir bakteri türü bilim adamlarına dünyanın ilk evrim sürecindeki  kayıp halka olan , DNA bulunduran çekirdeğe sahip hücrelerin(ökaryot hücreler) ortaya çıkışı konusunda önemli kanıtlar sundu. Milyarlarca yıl boyunca çekirdeksiz hücrelerden oluşan bakteriler dünyadaki tek hücresel yaşam formuydu. 1,6-2,1 milyar yıl önce ökaryot hücreler ortaya çıktı. Bu çekirdekli hücreler, dünyada çok…

“Kayıp Bağlantı” hücresi bulundu mu?

Dünyanın 4.5 milyar yıl önce, dünya üzerindeki ilk canlı formunun 3.8 – 4.2 milyar yıl arasında oluştuğu düşünülüyor. İlk canlı formu prokaryot olarak adlandırılan çekirdeksiz tek hücreli mikroorganizmalardı ve yaklaşık 2 milyar yıl boyunca ökaryotların (DNA’nın çekirdek içinde olduğu hücre tipi) ortaya çıkışına kadar dünya üzerindeki tek canlılardı. Bundan sonra sırasıyla çok hücreli organizmalar, karasal…