Mikro Evrim

Mikro evrim, tür içindeki bir popülasyonun alel frekanslarında zaman içinde meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimler 4 farklı süreç tarafından meydana gelirler: mutasyon, seçilimler (doğal veya yapay seçilimler), gen akışı ve genetik sürüklenme.