Hayvanlarda Eşcinsellik

“Biyolojik Coşku: Hayvanlarda Homoseksüellik ve Doğal Çeşitlilik” Susan McCARTY / Çev: İlker ÜNLÜ / İstanbul Bu kitapta eşcinselliğin doğal kaynağı konusunda doğa sayamayacağımız kadar kanıt sunuyor.

Evrim Teorisi Eşcinselliği Nasıl Açıklar?

Birçok hayvan, doğrudan iki cinse ayrılmaz. Örneğin bir mercan kayalığında, balıklar aynı anda ya da farklı zamanlarda hem yumurta hem de sperm üretir. Kuşlar ve memeliler gibi görece daha sosyal canlılar arasında sperm transferinin sağlanması için, ille de cinsel birleşme gerekmiyor. Homoseksüellik her 10 türden 1’inde var. Bazı türlerde homoseksüellik çok yaygın değilken, bonobonlar gibi…

Hayvanlarda Eşcinsel Davranışlar

Wkipedia/ Hayvanlarda eşcinsel davranışlar, insan türü dışındaki hayvanlarda gözlemlenen ve belgelenmiş eşcinsel, biseksüel ve transeksüel davranışlardır. Bu davranışlar cinsellik, kur yapma, etkilenme, duygusal bağ kurma, eş olma ve ebeveynliği içerir. Bruce Bagemihl’in 1999 yılına ait makalesinde, içlerinde primatlardan bağırsak solucanlarına kadar bir çok canlının yer aldığı 500’ü belgelenmiş, yaklaşık 1500 türden bahseilmektedir. [2][3] Hayvanların cinsel…