Charles Darwin’in Evrim Teorisi ile Yaratılışçıların “Akıllı Tasarım” Kuramları Arasındaki Kavga

YARATILIŞÇILAR Milyarlarca çeşit canlının birbirinden türemediğini, hepsinin değişik zamanlarda ayrı ayrı yaratıldıklarını ve hiç değişmediklerini iddia ediyorlar. Bu akıl dışı iddia ortaçağdan beri çeşitli dinlerin empoze ettiği yaratılış dogmasıdır. Bunun dini propağanda olduğunu gizlemek için yıllar önce Amerika’da AKILLI TASARIM diye bir görüş ortaya atıldı, bilimsel bir teori olduğu iddia edildi. Başrolde Mikrobiyolog Michael Behe…

Bilim ve Yaratılışçılık – Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü (PDF-Oku)

Çağdaş bilimin en temel yapı›taşları›ndan birisi olan evrim ayn› zamanda en fazla saldı›rı›ya uğrayan kuram olmuştur. Canlı› yaşamı›n ortak bir geçmişe sahip olduğu ve tüm canl›ıları›n zaman içinde değişime uğrad›ığı› görüşlerini ortaya süren evrim kavramı› günümüzde sayı›s›ız bilimsel gözlemle doğrulanmış ve tüm sayg›ın bilimsel çevrelerce benimsenmiştir. Ancak özellikle A.B.D.’’inde bazı› kilise çevrelerince başlatı›lan evrim karşıtı› propaganda…

Evren Ne Kadar Mükemmel?

Evrenin şu anki bilinen hali, akıllı tasarımcıları, evrenin belli fiziksel özelliklerinin yaşam için “mükemmel” şekilde ayarlandığını düşünmeye yöneltiyor.

Hitler Evrim Teorisine Değil ‘Akıllı Tasarım’a İnanıyordu

Adolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a İnandığını Biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız, II. Dünya Savaşı’ndaki kitle katliamlarından ve faşizmden sorumlu tutulan Adolf Hitler sanıldığı gibi Evrim Teorisine değil Akıllı Tasarım’a inanıyordu!  Evrim Teorisini eleştirmek için Nazi ideolojisi ile Evrim Teorisi arasında ilişki kurmak isteyenler Adolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a inandığını ve buna dair beyanlarda bulunduğunu bilmiyor veya görmezden geliyor olabilirler….

Darwin’in Tanrısını Aramak

Evrim bir Yaratıcının varlığını kural dışı bırakıyor mu?  Bir biyolog, “hiç de değil!” diye savunuyor.  İleri sürdüğüne göre evrim, ilâhî olarak yaratılmış ve insan özgürlüğünün kuluçka odacığı olan bir dünya için sağlam bir mantık sunmaktadır.

Tanrı gitti yerine tasarımcı versek? | Aklıevvellerin “tasarımı”!

Yaşamın kökeni ne? Canlılar nasıl oluştu? İnsan nasıl insan oldu?.. Bildik sorular değil mi? Son zamanlarda “yaratılış teorileri”nin “en yeni” versiyonu “akıllı tasarım” da bu sorulara yanıt olma iddiasıyla karşımıza çıkıyor. Şöyle bir göz attığımızda bile özde değişen bir şeyin olmadığını görürüz. “Akıllı tasarım”ı diğer yaratılış teorileri”nden farklı kılan sadece bilimsellik sosuyla harmanlanmış “yeni” bir…

Evrim Aldatmacası’ndan ‘Yaratılış Atlası’na Mantıksızlıklar Silsilesi

Yoktan yaratma, bilim dünyasının kavramı değildir. Bilimsel açıklamalar, maddenin ve enerjinin yoktan var, vardan yok edilemeyecekleri varsayımlarına dayandırılır. “Bilimsel Yaratılışçılık”, bir düşünsel ucubedir. Evrim kuramının gerçeği yansıtmadığı yolundaki savlar bundan elli yıl önce kulağa hoş gelebilirdi. Artık çok geç. Biyoteknoloji uygulamalarıyla birlikte, evrim artık “kuram” sayılmaktan çıkmış bir olgu konumuna yükselmiştir.

Bilincin Evrimi – Gökhan Akbay

Bilinç, hepimizin dolaysızca tanıdığı ama hakkında konuşulduğunda birçok problemi de beraberinde getiren bir kavram. Aslında bilinçten kavram diye söz ederken bile tereddüt ediyoruz, çünkü bu kadar bize özgü ve bu kadar öznel olan bir şeyi kavram gibi kamusal kullanıma açık bir kelimeyle yakalamaya çalışmak mümkün gibi görünmüyor. Peki, ne bir kavram, ne de bir nesne…

Evrim Diyalektiktir

Dogmatizme, metafiziksel düşünüşe, her türden idealizme etkili bir darbe daha: Evrimin kayıp halkası Tiktaalik bulundu.  Evrimin balıklarla kara hayvanları arasındaki geçişi sağlayan ara halkası bulundu. Su hayvanlarının kara hayvanlarına dönüşmesinin tedrici bir örneğini oluşturan 375 milyon yaşındaki Tiktaalik’in fosili Kanada’ya bağlı Kuzey Kutbu’ndan 970 km. uzaklıktaki Ellesmere Adası’nda bulundu. Tiktaalik’in bulunduğu bölge o zaman bugünkünden bambaşka…