Dişi ve erkek cinsel organları birbirleri ile uyumlu şekilde nasıl evrimleşebilmişlerdir?

Bilindiği gibi eşeyli üreme ilk olarak, cinsel olarak farklı organlar henüz evrilmeden önce başladı ve daha sonra bu organlar zamanla birbirine paralel şekilde geliştiler. Örneğin birçok bitki hermafroditiktir: yani bu bitkilerin hem erkek hem de dişi cinsel organları vardır. Fakat eşeyli olarak çoğalan ilk organizmalar tek hücreli bir bakteriyum idi ve dolayısıyla cinsel organları hiç…

Cinsel Evrim

Cinsel Evrim İnsan cinselliğinin evrimiyle, hayvan cinselliğinin evrimi arasında paralellikler var. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Batı ülkelerinde yapılan araştırma ve istatistiklerden de yararlanarak, insan cinselliğinin geçirdiği evrimi hayvanların cinselliğine dayanarak araştırıyor. Kadıoğlu’nun araştırması, cinsel organların evriminden, erken boşalmanın nedenlerine uzanan ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. İnsanoğlu’nun evrim sürecinde…

Hayvanlarda Eşcinsel Davranışlar

Wkipedia/ Hayvanlarda eşcinsel davranışlar, insan türü dışındaki hayvanlarda gözlemlenen ve belgelenmiş eşcinsel, biseksüel ve transeksüel davranışlardır. Bu davranışlar cinsellik, kur yapma, etkilenme, duygusal bağ kurma, eş olma ve ebeveynliği içerir. Bruce Bagemihl’in 1999 yılına ait makalesinde, içlerinde primatlardan bağırsak solucanlarına kadar bir çok canlının yer aldığı 500’ü belgelenmiş, yaklaşık 1500 türden bahseilmektedir. [2][3] Hayvanların cinsel…

Seksin Çıkışı ve Yaratılış Mucizesi / İlker UĞURLU

Piyango ne kadar çok katılımcı olursa olsun her zaman birine çıkar. Sonunda birisi mutlaka kazanır; mucize olsa da olmasa da. Başlangıçta tek iplikli kısa DNA kodları vardı. Yaşam dünyada aynı bir hücre çorbasına benzeyen denizlerde tek hücreli canlıların içlerinde barındırdıkları tek zincirli kısa DNA lar dan ibaretti. Bu çorbada milyonlarca yılda çoğalan sayılamayacak kadar çok…