EVRİM (TEKÂMÜL) FİKRİNE KATKIDA BULUNAN İSLÂM ULEMÂSI / Kerem DOKSAT

–Ebu Osman Amr bin Bahr el-Cahız (776-869): “Birinci dereceden metafizik ve ikinci dereceden fiziksel faktörler altında, türler, yeni türleri meydana getirecek kadar değişiklik geçirebilir. Bu değişiklikler sonunda, tamamen yeni türler ortaya çıkar”. –Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni (973-1051): “Canlılar sun’î seçim yoluyla evrimleşir ve evrimleşmenin ölçüsü ‘Tabiat ekonomisi’dir. Tabiatta bir iktisat vardır, başıbozukluk yoktur….