e – kitaplık


————————————————————————

Dünden Bugüne İnsan – Metin Özbek

Elinizdeki kitap, biyokültürel bir varlık olarak insanın canlılar dünyasındaki yeri, geçmişten günümüze uzanan değişim süreci ve yeryüzünde yaşayan çeşitli insan toplulukları konusunda okura derli toplu bir fikir verebilmek amacıyla hazırlandı. “Günümüzde antropologlar ırkların kendisinden çok ırkçılık düşüncesinin neden ve nasıl filizlendiğiyle ilgilenmektedir.” diyor Michael C. Howard. Gerçekten de antropoloji, insanın sergilediği olağanüstü biyolojik ve kültürel çeşitliliğin, farklı ortamlara uyum gösterme hususundaki sonsuz kapasitesinin bir ürünü olduğunu göstermiştir. Antropolojinin bu ülkenin genç insanları arasında artan bir merak ve ilgiye konu olduğunu gözlemliyoruz. Bu kitap, bu gözlemin verdiği cesaretin ürünüdür ve bu alandaki kaynak sıkıntısını büyük ölçüde gidermeyi amaçlıyor. Okur, bu kitapta kendisini uzak atalarından günümüz topluluklarına kadar uzanan bir “yazgı ortaklığı”nın sıcak ve sevecen kucağında bulacaktır. Unutmamalı “Anlatılan, senin hikâyendir”..

————————————————————————

Düşünce Tarihi – Orhan Hançerlioğlu

Bu yapıt ilk yayımlandığında -1963- Afet Muhteremoğlu, Oğuz Kazım Atok vb. gibi değerli yazarlarca YILIN KİTABI olarak nitelenmişti. Kültür bakanlarımızdan sayın Cihat Baban, 9 Mart 1971 tarihli Cumhuriyet gazetesinde şöyle yazdı: ”Boileau, ancak iyi anlaşılan iyi anlatılır, der. Hançerlioğlu, bu kitabıyla, dünyadaki fikir cereyanlarını çok iyi anladığını, üslubundaki temizlik ve kalemindeki berraklıkla belirtiyor. Dünyanın kurulduğu günden bugüne kadar hangi fikir aşamalarından geçtiğini öğrenmek isteyenler, Düşünce Tarihi’nin sayfalarını çevirerek merdivenlerden yükselebilirler. Orhan Hançerlioğlu’nun Düşünce Tarihi’ni okuyanlarla, onun gelişme temposunu izleyenler, yakınlarda Hançerlioğlu’nun, bütün dünyada üzerinde durulacak orjinal yapıtlarla Türk düşüncesini yüceleştirdiğini göreceklerdir.” Değerli sanatçı Suat Taşer de 29 Ocak 1982 tarihli Millyet gazetesinde şöyle yazdı: ”Düşünce Tarihi adlı o güzelim kitabının Yeni Baskıdan Önce başlıklı notunda; emeğine, çalışkanlığına, verdiği yapıtların yetkinliğine ve olgunluğuna hayranlık duyduğum Orhan Hançerlioğlu, ”Öğrenmek benim mutluluğumdur” der. Aydın olanla olmayan, bu sözün terazinde tartabiliriz.”

————————————————————————

Evrim Kuramı ve Bağnazlık – Prof. Dr. Cemal Yıldırım

Evrim kuramı yaklaşık 150 yıldır tartışılan bir konudur. Kurama yönelik “bilimsel” diyebileceğimiz eleştirilerin yanı sıra salt bağnazlıktan kaynaklanan, üstelik ülkemizde giderek yoğunlaşan bir karalama kampanyasına tanık olmaktayız. Kuşkusuz, yerleşik önyargıları, dahası dincilik türünden ideolojik koşullanmaları kırmak olanaksız olmasa bile son derece güçtür; uzun süreli bir eğitim, bir aydınlanma süreci gerektirir. Kitabımın bu doğrultuda bir misyonla yüklü olduğu okurun gözünden kaçmayacaktır herhalde! Amacım, güncelliğini sürdüren çekişmeli bir konuya, elden geldiğince nesnel bir yaklaşımla açıklık getirmek, böylece özgür düşünce ve arayışı yok etmeye yönelik sinsi çabaları bir ölçüde de olsa etkisiz kılmaktır. Yoksa, Nazım Hikmet´in bir dizesinde dile getirdiği gibi, “Karanlıklar nasıl çıkar aydınlığa?” Okurların çalışmamı bu yönde değerlendireceklerine inanıyorum.

————————————————————————

Gen Bencildir – Richard Dawkins

Gen Bencildir (özgün adı: The Selfish Gene) zoolog Richard Dawkins tarafından evrim hakkında yazılmış olan, ilk defa 1976’da yayınlanan kitaptır. Dawkins kitapta, özverili ve bencil davranış kuramları, bencilliğin genetik tanımı, saldırgan davranışların evrimi, kanbağı kuramı, eşey farklarının doğal seçilimi gibi konuları ele alır. Kitap George C. Williams’ın ilk kitabı olan Adaptation and Natural Selection’da yer alan temel teori üzerinde geliştirilmiştir.
Dawkins kitapta, gen merkezli evrim yorumunu açıklamanın bir yolu olarak bencil gen kavramını ortaya atmıştır. Buna göre evrimin etkileri en iyi şekilde genler üzerinde görülebilir ve organizmalar ya da canlı toplumları seviyesindeki seçilim hiçbir zaman genler seviyesindeki seçilime baskın gelemez. Bir organizmanın her zaman dahili sağlığını (inclusive fitness) yani sonraki bireylere geçirdiği gen kopyası sayısını maksimize etmesi beklenir. Böylece canlı toplulukları evrimsel anlamda dengeli bir strateji ile gelişir.
Kitapta ayrıca, insanın kültürel evriminin birimi olarak, biyolojik evrimdeki genlerin benzeri olan, mem kavramı ortaya atılmıştır. Buna göre, genlerdeki “bencil” replikasyon insan kültürünün gelişimine de model oluşturabilir. Kitabın yayınlanmasının ardından, çeşitli alanlarda çalışmaların yapıldığı memetik bilimi de gelişmiştir.

————————————————————————

Kör Saatçi – Richard Dawkins

Kör Saatçi; (İngilizce: The Blind Watchmaker, 1986, Norton & Company, Inc. New York) Richard Dawkins’in evrimsel gelişmeyi basit örneklerle modellendirerek anlattığı TÜBİTAK tarafından yayınlanan popüler-bilim alanında yer alan önemli ve kült kitabı.
İsmi 18. yüzyıl tanrı bilimci William Paley ‘in o dönemde çok bilinen bir kitabına referans olarak kullanılmıştır, Paley kitabında bu tür tartışmalarda sık kullanılan saat analojisine başvuruyor, çünkü saat complex (karmaşık) yapıları anlatmak için iyi bir model, Paley eğer yürürken yerde bir saat görseydiniz bunun karmaşık bir mekanizma olduğunu ve bir tasarımcı tarafından önceden tasarlandığını düşünürdünüz ama insan gibi karmaşık yapıların neden önceden tasarlanıldığını düşünmüyorsunuz diyerek bu tasarımcının üstü kapalı bir biçimde tanrı olması gerektiğini iddia ediyor, Dawkins’de buna cevap olarak mutasyon, birikimli seçilim gibi mekanizmalarla çalışan evrimin önceden planlanamayan bir süreç olduğuna dikkat çekerek bu saatçinin ileriyi göremeyeceği ve planlayamayacağı için kör olması gerektiğini savunarak kitabına Kör Saatçi adını verir.

————————————————————————

Cennetten Akan Irmak – Richard Dawkins

Cennetten Akan Irmak: Yaşama Darwinci Bir Bakış; (İngilizce: River Out of Eden: A Darwinian View of Life, Basic Books. 1995. MNew York) Richard Dawkins’in kitabı. Gen Bencildir ile evrim mekanizmasını tekrar tartışmaya açan Richard Dawkins, Cennetten Akan Irmak kitabında DNA’nın nasıl yaşam mekanizmasının temeli olduğunu ele alır.

Kitap, yeni nesiller üretebilmiş tüm yaşam şekillerinin ataları olduğu kavramıyla başlayar. Türlerin atalarının izlerini, rekabet eden, birleşen ve bazen de yeni türler oluşturmak için ayrılan genlerden meydana gelen yaşam nehrinde sürer. Zamanın akışı içerisinde, organizmaların ve parçalarının temel taşı olan protein yapımını sürdüren ya da sonlandıran bu “sayısal nehir” su yerine DNA’dan oluşur.

Dawkins kitabında, ormandaki ağaçlar neden uzundur; hepsi kısa olsaydı daha ekonomik bir yaşamları olmaz mıydı? Birçok kadını hamile bırakmak için görece olarak daha az erkek gereksinildiği halde, neden cinsiyet dağılımı yarı yarıyadır? Neden ölümcül hastalıkların genlerini miras alıyoruz? gibi soruların yanıtlarını paylaşır.

————————————————————————

Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi – Bill Bryson

Hiç gözlerinizi kapatıp sonsuzluğun ne kadar büyük olduğunu hayal etmeye çalıştığınız oldu mu? Peki ya evren var olmadan önce neyin var olduğunu merak ettiğiniz? Ya da evrende ışık hızında yol almanın veya bir karadeliğin içine bakmanın nasıl bir şey olacağını gözünüzde canlandırmayı denediğiniz? Bill Bryson’ın 2004 yılından bu yana tüm dünyada en çok satanlar listesinden inmeyen kitabının özel olarak kısaltılıp harika bir şekilde resimlendirilmiş yeni baskısı, Boyner Yayınları tarafından “Hemen Her Şeyin Çok Kısa Bir Tarihi” adıyla Türkiye’de…

Bill Bryson “Hemen Her Şeyin Çok Kısa Bir Tarihi” ile okuru bilimin yanıtlamaya çalıştığı en ilginç ve önemli soruların peşinde eşi görülmemiş bir yolculuğa çıkarıyor. Büyük Patlama’dan (Big Bang) uygarlığın doğuşuna kadar evrende meydana gelen olayları etkileyici bir dille anlatan yazar, “Hiç olduğumuz bir noktadan bir şey olduğumuz bir noktaya nasıl geldiğimizi, sonra o şeyin bir kısmının nasıl olup da bize dönüştüğünü ve o zamandan bu yana neler olup bittiğini”, ilginç anekdotlar ve bilimsel keşif öyküleriyle aktarıyor. Uzun zaman geçerli kabul edilmiş ilginç kuramları ve tesadüf eseri yapıldığı halde bilimin gelişiminde yön vermiş keşifleri öğrenme fırsatı bulacağınız kitap; Kozmosta Kaybolmak, Yerkürenin Büyüklüğü, Yeni Bir Çağ Doğuyor, Tehlikeli Gezegen, Yaşamın Kendisi ve Bize Giden Yol olmak üzere altı ayrı bölümden oluşuyor.

————————————————————————

İlerlemenin Kısa Tarihi – Ronald Wright

Ronald Wright yirmiden fazla dile çevrilen çoksatar kitabı İlerlemenin Kısa Tarihi’nde bizi Sümerler, Mayalar, Mezopotamya, Roma, Mısır, Çin gibi kadim uygarlıklarda kapsayıcı bir geziye çıkarıyor. Bu kısa ama görkemli gezide uygarlık dediğimiz dikkat çekici deneyin aslında ne kadar kırılgan olduğu konusunda bizi uyarıyor. Antropoloji ve arkeolojinin bulgularını düşünceyle örerek geçmiş uygarlıkların yükselişi ve çöküşünün bizim medeniyetimiz hakkında neler öngördüğünü söylüyor.

İlerlemenin Kısa Tarihi en son olarak Martin Scorsese’nin yapımcılığında Stephen Hawking gibi bilim adamlarını ve Margaret Atwood gibi yazarları biraraya getiren “Surviving Progress” isimli belgesele esin kaynağı oldu ve birçok ödül aldı.

“İçinde yaşadığımız devri bu kadar iyi ve yakından kavrayan, zamanımız açısından bu kadar önemli bir kitap okumamıştım diyebilirim. Jared Diamond hasedinden çatlayacak!”

————————————————————————

Bilim ve Gelecek: “Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği”

Elinizdeki kitap bilimin safsataya yanıtıdır Küresel gericiliğin merkezi ABD’de üretilen ve ülkemizde Harun Yahya imzasıyla fosil sergileri ve Yaratılış Atlasları’nda bire bir tekrarlanan yaratılışçı iddialar dünyanın ve ülkemizin değerli bilim insanları tarafından teker teker yanıtlanıyor.

Canlılar milyonlarca yıldır değişmiyor mu Fosiller canlıların milyonlarca yıldır değişmediğini mi gösteriyor Türler arası geçiş biçimleri yok mu Yeni bir türün evrimi gözlenmedi mi Genetik araştırmalar evrim kuramını çürütüyor mu Hücrenin nasıl oluştuğu evrim kuramı ile açıklanamıyor mu Mutasyonlar hep zararlı mıdır Göz evrim geçirmedi mi Karmaşık yapıların evrimle oluşması olanaksız mı At evrim geçirmedi mi Termodinamiğin ikinci yasası evrim kuramıyla çelişiyor mu Taş Devri hiç yaşanmadı mı Tektanrılı din tarihin ilk gününden beri var mıydı Nuh’un gemisi buharlı gemi miydi .. Mısırlılar elektrik mi kullanıyordu .. Darwin ırkçı ve Türk düşmanı mıydı ..

Bilimsel olarak hiçbir geçerliliği olmayan ama politik bağlamı nedeniyle etkinlik alanı kazanan safsata niteliğindeki bu iddialar karşısında Dr. Erdal Atabek Prof. Dr. Berna Alpagut Dr. Kenan Ateş Dr. Andrew Berry Prof. Dr. Jerry Coyne Prof. Dr. Betül Çotuksöken Prof. Dr. Richard Dawkins Prof. Dr. Ali Demirsoy Prof. Dr. Haluk Ertan Prof. Dr. Sevil Gülçur Çevirmen Feryal Halatçı Bilim ve Gelecek Dergisi Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu Doç. Dr. Osman Gürel Prof. Dr. Steve Jones Prof. Dr. Aykut Kence Prof. Dr. Yaman Örs Dr. Sibel Özbudun Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy Prof. Dr. Rennan Pekünlü Profk r. Şevket Ruacan Prof. Dr. Mehmet Sakınç Doç. Dr. Alaeddin Şenel Prof. Dr. A. M. Celal Şengör Prof. Dr. Aslıhan Tolun Prof. Dr. Cemal Yıldırım ve daha pek çok bilim insanı sonsözü söylüyorlar Evrim kuramı olmadan bilim olmaz.
————————————————————————

Bilim ve Yaratılışçılık – Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü

38863583_tn30_0Çağdaş bilimin en temel yapı›taşları›ndan birisi olan evrim ayn› zamanda en fazla saldı›rı›ya uğrayan kuram olmuştur. Canlı› yaşamı›n ortak bir geçmişe sahip olduğu ve tüm canl›ıları›n zaman içinde değişime uğrad›ığı› görüşlerini ortaya süren evrim kavramı› günümüzde sayı›s›ız bilimsel gözlemle doğrulanmış ve tüm sayg›ın bilimsel çevrelerce benimsenmiştir. Ancak özellikle A.B.D.’’inde bazı› kilise çevrelerince başlatı›lan evrim karşıtı› propaganda son yı›llarda diğer ülkelere de taşınmaya çal›ışı›lm›ış ve evrime karşı› “Yarat›ıl›ışçılık” adı› verilen bir doktrin ortaya at›ılmıştı›r. Temelini İ‹ncil’’den alan “Yarat›l›ışçılık” bilimsel gözlemlere dayanmaks›ızın yeryüzünün ve canlı› yaşamı›n bugün var olduğu şekilde yarat›ıldığını› ve hiçbir değişim göstermediğini savunmaktadı›r. Yarat›ılışçılarınn kamuoyunu yanı›ltmak için kullandı›kları› en büyük propaganda ise evrim kuramı›nı›n artı›k bilim tarafı›ndan çürütüldüğü ve yanlışl›ığının kanı›tland››ığı yönündeki yay›ınlar›dı›r.
————————————————————————

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri – Richard Dawkins

200px-Yeryüzündeki_En_Büyük_GösteriYeryüzündeki En Büyük Gösteri, Britanyalı biyolog Richard Dawkins’in onuncu kitabıdır. 3 Eylül 2009 yılında İngilizce olarak İngiltere’de ve 2010’un Mart ayında Türkiye’de Türkçe olarak basılmıştır.

Kitap, 2011 Nisan’ı itibariyle İngiltere, Kanada, İrlanda ve Avustralya’da en çok satan kitap durumundadır. Kitabın çevirisi İstem Fer, Kahraman İpekdal, B. Duygu Özpolat ve Uygar Polat tarafından gerçekleştirilmiş, Uygar Polat ve Tunç Tuncay Bilgin editörlüğünü yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkışının ilk haftası en yakın rakiplerini ikiye katlayarak The Sunday Times’ın en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.[1] Ayrıca kitap Richard Dawkins ve eşi Lalla Ward tarafından sesli kitap olarak da yayınlandı.

Dawkins kitabı için -evrim konusundaki kayıp halka tartışmalarına esprili bir gönderme yaparak- “Yazılarımın kayıp halkası” der ve kitabı şöyle tanımlar:

« Bu kitap, evrim ‘teorisi’nin aslında -bilimdeki tüm inkâr edilemez veya doğruluğu tartışılamaz olgular gibi- bir olgu olduğu konusundaki kanıtların şahsî bir özetidir. »
(Richard Dawkins)

Sinopsis 

Kitap 400 civarı sayfada 13 bölümden ve sonunda Tarihi Yalanlayanlar adlı bir ekten oluşmaktadır. Başlıklar aşağıdaki gibidir:
Sadece bir teori?
Köpekler, inekler ve kabaklar (Yapay Seleksiyon))
Çuhaçiçeğinde Makro-evrime giden yol
Sessiz ve yavaş zaman (Dünya’nın yaşını ve jeolojik zaman skalasını irdeler)
Gözlerimizden önce (evrimin gözlenen örnekleri)
Kayıp halka? “Eksik” derken ne demek istiyorsunuz? (fosil kayıtları)
Kayıp insanlar? Artık kayıp değiller (insanın evrimi)
Sen kendin dokuz ayda yaptın (J. B. S. Haldane’e adanmış; gelişimsel biyolojiyi irdeliyor)
Kıtaların takı (Biyocoğrafya ve katman tektoniği)
Kuzenlik ağacı (hayatın ağacı, homoloji ve analoji)
Hepimizin üzerinde yazılı tarih (işlevsizlik ve bilinçsiz dizayn)
Silahlanma yarışı ve ‘evrimsel tanrıbilim’ (eşevrim ve silahlanma yarışı evrimi)
Hayata böyle bakmak bir azamet (Türlerin Kökeni’ son bölümüne dayanarak)

10 Comments Kendi yorumunu ekle

 1. pseudoym dedi ki:

  Ardea Skybreak in Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi – Neyin Gerçek ve Neden Önemli Olduğunu Bilmek Çevirmen:Betül Çelik eksik.

 2. elif doğan dedi ki:

  Çok güzel kaynaklar paylaşım için teşekkürler.
  Bizim de burada paylaşım yapabilme imkanımız var ise kişisel olarak katkı sağlamak isterim.

  1. İlginiz için biz size teşekkür ederiz. Paylaşmak istediğiniz yazı, makale, kaynak veya e kitaplarını iletişim adresimizde verilen e posta adresine gönderirseniz bunlar tarafımızdan yayınlanacaktır. Bu şekilde bilgiler daha da çoğalacaktır. Şimdiden teşekkürler..

 3. Teşekkürler,
  Uzun süredir ilgi duyupta ulaşamadığım kaynakları burada buldum size ne kadar teşekkür etsem azdır.

  1. Beğeniniz için ben teşekkür ederim, keşke elimde daha fazla kitaplar olsaydı.

 4. ismailkenzo dedi ki:

  Çok güzel hazırlanmış teşekkür ederim.

 5. mehmet dedi ki:

  çok teşekkür ederim. Bu kitapları okuyabilmem vesile olduğunuz için.

 6. Gkhn dedi ki:

  Çok başarılı bir blog. Teşekkür ederiz. Artık evlatlarımızı evrimle ilgili araştırma yapmaları için bunun gibi yerlere yönlendireceğiz.

 7. cenker dedi ki:

  abicim ÇOOOOK MERAK ETİĞİM BİR KONU VAR (TEK HÜCRE NASIL OLUŞTUR) VE CANSIZ MADDELERDEN NASIL YAŞAYAN BİR HÜCRE OLUŞUYOR ?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s