Ulusların Oluşumu

Toplum genetiğini yeni öğrenenlerin en sık yaptıkları hata, herhangi bir haplogrubu bir millet adıyla özdeşleştirme yanlışıdır. Ulus-Haplogrup arasında neden ilişki kurulamayacağını anlayabilmek için öncelikle paleolitik çağdaki yaşam koşullarının iyi bilinmesi gerekmektedir.

Y-DNA (BABA TARAFINDAN) HAPLOGRUPLAR

National Geographic verilerine göre insanların Afrika kıtasından yeryüzüne dağılışı  55-60 bin yıl önce başladı.  İlk erkek Adem’e ait M91 kodlu genetik marker (belirteç) A Haplogrubu’nu oluşturuyor. Aslında A (M91) ayrı bir haplogrup değildir, Y-Kromozomal Adem’in genetik grubudur. Dolaysıyla A’yı tanımlayan herhangi bir mutasyon olmasa da M91 marker’ı ile gösterilmektedir.

Genetik Soy Ağacı ve Tarihöncesi İnsan Göçleri

Batı kültüründe soyisimlerin aktarılmasına benzer olarak, her erkek babasından gelen bir Y-kromozomuna sahiptir. Bu y-kromozomları baba tarafından soyu temsil ederler. Kadınlar ise y kromozomuna sahip değildirler. Genelde erkek çocuklar y kromozomlarını babadan kopyalarlar. Bin neslide bir kez – çok nadir olarak-  y kromozomu değişikliğe uğrar ve çocuğa farklı aktarılır. Bu olay Tekil Nükleotid Polimorfizmi (SNP)…