Görsel: İnsan Evrimi

Paleoantropoloji: İnsan Evrimi Fosil örnekler ve diğer kalıntıları kullanarak mevcut insan türünün kökeni ve öncüllerinin  incelenmesi.

İnsan En Gelişmiş ya da En Üstün Yaratık mıdır?

Çoğumuzun buna cevabı “elbette biz en üstün yaratıklarız” olacaktır. “Çünkü bizim diğer canlılardan farklı olarak gelişmiş bir beynimiz ve üstün bir zekamız var. Ve bu özelliklerimizden dolayı çevreye çok iyi uyum sağladık, sayımız inanılmaz ölçülere ulaştı, tüm dünyayı kapladık, uzaya açıldık. Kısacası çok başarılı olduk.”

Evrendeki Yerimiz

“Evren, 15 milyar yıl önce gerçekleşen şiddetli bir patlamayla başladı.” diye yazıyor Joseph Silk ’Evrenin Kısa Tarihi’ isimli kitabında. ‘Hayvanlardan Tanrılara Sapiens’ isimli kitabında Yuval Noah Harari ise, “YAKLAŞIK 13,5 MİLYAR YIL ÖNCE, Bing Bang olarak adlandırdığımız bir şeyle madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı.” diyor.

Yaratılışçı Argümanlar: Nebraska Adamı

Nebraska adamı adını 1922’de, Nebraska’da bulunmuş olan insana yakın bir dişten almıştır. Yaratılışçıların kendi anlatıkları hikayeye göre evrimciler, daha sonraki kazılarda bu dişin aslında pekari isimli domuza yakın bir canlıya ait olduğu ortaya koyulmadan önce, bulunan bu tek dişe dayanarak, Nebraska adamının ve ailesinin rekonstrüksiyon resimlerinin çizildiğini ve böylece hayali ve ilkel bir insan türünü…

İnsan-Şempanze Benzerliği ve Evrim Üzerine

Nisan ayındaki yazımda bıraktığım yerden devam etmeye ve Harun Yahya’nın 20 Soruda Evrim Teorisi’nin Çöküşü adlı kitabının bir diğer bölümünü incelemeye karar verdim. Kitapta bu bölüme “Maymun ve insan genomunun %99 oranında benzeştiği ve bunun evrimi kanıtladığı iddiası neden doğru değildir?” gibi cafcaflı bir başlık verilmiş.

İnsanın Evrimi

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren çeşitli bilim dallarınca yapılan çalışmalar, insanın primatlardan oluştuğu sonucuna varılmasına neden olmuştur. İnsanla primatlar arasındaki bu bağlantı Darwin’in zamanında bilim adamları arasında çok şiddetli tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Ancak günümüzde primatlarla insan arasındaki evrimsel ilişkilerin yakınlığı konusunda hiç bir ciddi bilimsel kuşku bulunmamaktadır.

İnsanın Evrimi

Tarih boyunca insanlar nasıl varolduklarını açıklamaya çalıştılar ama o dönemler bilim ve tekniğin yeterince gelişmemesinden dolayı mistisizme sarıldılar. İnsan doğada yaşayan doğadan ayrı bir varlık olarak gösterildi. Eski dinlerde yarı soyut yarı somut düşünceler bulunurken tek tanrılı dinler tamamen soyut doğadan kopuşu getirdi. İnsan bir güç tarafından çamurdan yaratılmıştı. Oysa gerçekte insan doğadan gelen doğanın…

Türkiye’nin İlk Homo erectus’u Denizli’de Bulundu

Denizli’deki travertenlerde, rastlantı sonucu bulunan kafatası örneğinin, bir erkeğe ait, 500 bin yıllık, Homo erectus fosili olduğunu belirlendi. Fosil, insanların dünyaya dağılışı konusunda önemli bilgiler vermenin yanı sıra, bilinen en eski tüberküloz (verem) vakası olarak da tıp tarihinde yerini aldı. “Dik duran insan ” anlamına gelen Homo erectus, şu an yaşayan Homo sapiens’in atasıdır.

Evrim Makinesine Az Kaldı

“Canlıda istediğim özellikleri elde etmek için hangi genlerde nasıl bir değişiklik yapmalıyım?” Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi genetikçilerinden George Church ve arkadaşlarının geliştirdikleri evrim makinesi yaygın kullanıma girdiğinde milyonlarla yıl süren doğal evrimsel gelişme yıllar hatta aylar mertebesine inebilecek.