Evrim Nedir?

Tarih boyunca insanlar canlıların nereden geldiğini cevaplamaya çalıştılar. Bunu mistisizmle açıkladılar ama bilim ilerledikçe bunun mistik bir şey olmadığı ortaya çıktı: Bu EVRİM’ di. Charles Darwin’in 1859 yılında yayımladığı “Türlerin Kökeni” kitabı insanlık tarihinde bir milattır! O zamandan beri tartışılagelen bu kuram bugün bilim dünyasında tartışılmıyor; çünkü haklılığı kabul edilmiştir!

Doğada Gözlemlenen Türleşme Örnekleri

Canlıların türleşme süreci çoğu zaman yüz binlerce veya milyonlarca yıl gibi çok uzun dönemlere yayılsa da yakın zamanda doğada ve laboratuvarda, yeni türlerin ortaya çıkışı ve bazı organizmaların türleştikleri de gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. 

Stephen Jay Gould: Olgu ve Kuram Olarak Evrim

Evrimin olduğuna dair güvenimiz üç genel kanıta dayanır. Birincisi; etkin durumda olan evrimin, gerek laboratuvar dışından, gerekse laboratuvar içinden bol miktarda doğrudan ve gözlemsel kanıtına sahibiz. İkinci kanıtımız doğanın kusursuz olmayışının evrimi açıklamasıdır. Hepimiz ortak bir atadan miras almamış olsak, neden aynı kemiklerden kurulmuş yapılarla bir fare koşsun, bir yarasa uçsun, bir domuz balığı yüzsün…

Yararlı Mutasyonlara Yeni Bir Örnek

Bu haftaki Science dergisinde yararlı mutasyonlara yeni bir örnek yayınlandı. California Teknoloji Enstitüsü’nden -Nobel ödüllü- Prof. David Baltimore ve ekibi, domuz gribi virüsünün yayılmasını sağlayan bir mutasyonu tanımladı [Bloom vd, 2010 ; Holmes, 2010 ].

Yararlı Mutasyonlara 3 Örnek

Soru: Evrim sürecinde rol alan 3 tane yararlı mutasyon örneği (kısa açıklamalarıyla birlikte) verebilir misiniz? Cevap: Evrim sürecinde rol alan sayısız yararlı mutasyon örneği var. Bunlara süpervital mutasyonlar da deniyor ve bu mutasyonlar özellikle yeni ırkların ortaya çıkmasına yardımcı oluyorlar. Yararlı mutasyonlara şu üç örneği verebiliriz:

Evrim ve Yokoluş

Evrim kuramının okullarda öğretilmemesi ve bilinçli tasarım adı altında bir yığın bilim dışı hurafelerin önemli parasal ve siyasi desteklerle toplumda yaygınlaştırılma çabaları hem doğanın ve hem de canlılığın gelişim sürecinin anlaşılmasında önemli sorunlar oluşturmaktadır.

“Küresel Isınma Evrimi Hızlandırıyor”

Yaşamın nasıl ortaya çıktığı hala tartışılan bir konu. Ancak bilim adamı Darwin’in onlarca yıldır tartışılan Evrim Teorisi, bilimsel kabul görmeyen yaradılışçılık teorisinin yanında alternatifsiz konumunu sürdürüyor.

Evrimin Bilimsel Dayanağı Yok mudur?

Son günlerde yaşanan kör karmaşada doğal olarak insanların kafasını meşgul eden bir soru oluşuyor: Evrim, bilimsel dayanakları sağlam olmayan ve tartışmalı bir teori midir? Darwin’in doğumunun 200, ünlü eseri “Türlerin Kökeni Üzerine”nin yayınlanışının da 150. yılında, TÜBİTAK’ta yaşanan sansür iddiaları nedeniyle evrim teorisi ülkemizin gündemine oturmuş durumda. %99’u Müslüman olan ve dini eğilimlerin siyaset sahnesinde…

Evrimin Kesin Kanıtları-1: Psödogenler

Evrimin kanıtlanmamış olduğunu zanneden insanların arasında yaşıyoruz. Oysa evrim hakkında en ufak bir araştırma yapan insanlar evrimin gerçekliğinden hiçbir şüphe duymazlar. Peki evrim teorisinin bu kadar kesin olmasını sağlayan sağlam kanıtlar nelerdir? Psödogenlerle tanışın…

Yaşamın Üreme ve Kopyalama Üzerine Olması Neyi İfade Eder?

Yaşam bir noktadan sonra başlamak ve başladıktan sonra karmaşıklaşarak yayılmak zorundaydı. Canlı ve cansız arasındaki temel fark kendini kopyalamadır. Cansız varlıklar üremezler, canlılar ürerler. Canlılar adeta üreyerek her yeri kendilerine benzeyen başka canlılarla doldurmak için yaşar gibidir. Gerçekten de evrimsel olarak yaşamın tek amacı üremedir.