Türkiye’nin İlk Homo erectus’u Denizli’de Bulundu

Denizli’deki travertenlerde, rastlantı sonucu bulunan kafatası örneğinin, bir erkeğe ait, 500 bin yıllık, Homo erectus fosili olduğunu belirlendi. Fosil, insanların dünyaya dağılışı konusunda önemli bilgiler vermenin yanı sıra, bilinen en eski tüberküloz (verem) vakası olarak da tıp tarihinde yerini aldı. “Dik duran insan ” anlamına gelen Homo erectus, şu an yaşayan Homo sapiens’in atasıdır.

Türkiye’nin Fosil Kayıtlarında Evrim Basamakları

Orta, Üst Devoniyen−Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri – Saimbeyli, Doğu Toroslar, Türkiye Doğu Toroslarda Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik genellikle karbonat ve kırıntılı sedimentlerle temsil edilmektedir. İstifte Kambriyen−Karbonifer aralığındaki çökelimde önemli bir uyumsuzluk gözlenmemektedir. Kumtaşı, şeyl, kireçtaşı, marn ve dolomit benzeri kırıntılı karbonat ardalanmasından oluşan Devoniyen ve Karbonifer çökelleri, 1600−1800 metre kalınlıkta olup, tabanında kuvarsit düzeyli Üst Permiyen’in,…

Foto Galeri: 35 Milyon Yıl Önce Anadolu

Filler, mamutlar, gergedanlar, zürafalar, pandalar, atların ataları olan Hipparionlar ve büyük yırtıcı hayvanlar… Anadolu’da bugün Afrika çayırlarına benzer eşsiz bir doğal bahçe vardı. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan canlı fosillerinin bulunması ile bugün, Anadolu’nun, nasıl bir değişim geçirdiği anlaşılabilmektedir. Aktüel Arkeoloji Dergisi son sayısında zaman tüneline kapı açıyor ve Anadolu’nun bugünkü Afrika savanalarına benzediği zamanları…

Türkiye’de Dinozor Fosili Bulunabilir mi?

Bugüne kadar ülkemizde dinozor fosili keşfedilmiş midir? Ya da neden keşfedilmemiştir? Ülkemizde dinozor fosili bulunması gerekir mi? Gerekirse, neden şimdiye dek bulunmamıştır? İşte merak edilen cevaplar… Türkiye’de neden dinozor fosili ya da fosil yatakları yoktur? Tüm bu soruların cevabını almak için, jeoloji bilim alanında kabul gören ve her geçen yıl gittikçe geliştirilen, dinozorların yaşadığı geçmiş…