Ve Neandertal konuştu

Florida Atlantik Üniversitesinden antropolog Dr. Robert McCarthy ölümlerinden 30 bin yıl sonra Neandertalleri konuşturmayı başardı. Bunun için Fransa’da bulunan 50 bin yıllık Neandertal fosillerinden yararlanan Dr. Robert McCarthy, elde ettiği verileri sentezleyerek bilgisayarda sintisayzır aracılığıyla Neandertal insanın “e” sesli harfini nasıl oluşturduğunu simule etti. .

Yaşamın Kısa Bir Öyküsü

Yeryüzünde yaşamın başlaması nasıl oluştu? İlk bitkilerin karada yetişmeyip, denizaltında geliştiğini biliyoruz. Denizdeki ilk canlılar olan kamçılı, mikroskobik organizmalar çok küçük ve peltemsi yapıları nedeniyle kayalarda iz bırakmadılar. Bunun sonucu olarak, bu organizmaların ne zaman yaşamaya başladıklarını tam olarak bilemiyoruz. Tek hücreli olan bu canlılar, hücre bölünmesi yolu ile çoğalıyorlardı. Zamanla evrim geçirerek daha karmaşık yapılar kazandılar ve bitki ve hayvan yaşamını başlattılar. Dünyamızda oluşan ilk kayalarda fosile rastlanmadığı için kesin olarak bilmemekle…

Neanderthaller Sebzeleri Pişirip Yiyormuş

Geçmişi 200 bin yıl öncesine giden ve daha önce etobur oldukları düşünülen insan türü Neanderthallerin, çeşitli bitki ve sebzeleri de pişirerek yedikleri belirlendi. ABD’deki bilimadamlarının yaptıkları araştırmada, Neanderthallerin dişleri arasında pişirilmiş bitki kalıntıları bulundu.   Araştırma, Neanderthallerin beslenme biçiminin etle sınırlı olmadığını ve daha önce zannedilenden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Neanderthallerin etobur oldukları yolundaki…

Neandertallerin Yaşamı

Geçmişi 200 bin yıl öncesine giden ve daha önce etobur oldukları düşünülen insan türü Neandertallerin, çeşitli bitki ve sebzeleri de pişirerek yedikleri belirlendi. Bu resmi büyüt ABD‘deki bilimadamlarının yaptıkları araştırmada, Neandertallerin dişleri arasında pişirilmiş bitki kalıntıları bulundu. Araştırma, Neandertallerin beslenme biçiminin etle sınırlı olmadığını ve daha önce zannedilenden çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Neandertallerin etobur…

Modern insanlarla Neandertallerin beyin gelişimi farklıydı

Modern insanlar ve neandertallerin doğumdan sonraki beyin gelişiminde, bu iki türarasındaki  bilişsel farklılıklarla bağlantılı olabilecek farklı örüntüler tespit edildi. Almanya Leipzig’deki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü araştırmacıları, modern insanlar ve neandertallerin doğumdan sonraki beyin gelişiminde, bu iki tür arasındaki bilişsel farklılıklarla bağlantılı olabilecek farklı örüntüler tespit ettiler. Modern insanlarla Neandertaller arasında bilişsel farkların olup olmadığı arkeoloji ve…

İnsan Paleontolojisi ve Son Gelişmeler – 3

Evrimin kör noktası: Neanderthal’ler ve Genetik veriler İnsan evriminin ve kökeninin bilimi olan insan paleontolojisi, fosil atalarımızın arkeolojik katmanlar arasında bulunan kalıntılarını inceler. Fosil kalıntıların yanında insan izi taşıyan nesnelerin yaşlarını karbon 14 yöntemi ve Argon-Argon yöntemleriyle belirleyerek o dönemin yaşam kültürleri hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. Paleoantropologlar bir fosilin tarih içindeki yerini belirlemeye çalışırken morfometrik ölçütlerle…

Neandertaller neden ortadan kalktı?

NTV Bilim/ Neandertaller’in erken dönem modern insana göre daha kısa yaşam süresine sahip oldukları ve bu nedenle ortadan kalktıkları fikrinin doğru olmadığı öne sürülüyor. Yeni araştırmaya göre, modern insanın erken dönemdeki yaşam süresi Neandertaller’inkiyle yaklaşık olarak aynıydı. Bugüne değin antropologlar, Neandertaller’in ortadan kalkmalarına karşılık modern insanın nasıl olup da Afrika ve Avrupa’nın yeni bölgelerine yayılabildiği…