Kuşların Kökeni ve Evrimi

Fosil kanıt hem, kuşların ve dinozorların burun delikleri,hava dolu kemikleri, sindirim sistemi, ve kuluçkaya yatma davranışlarında da mide taşı gibi özellikleri paylaştığını gösterir. Yumuşak dokunun, hücresel anatominin moleküler bir karşılaştırması ve kollajen dokusunun protein sıralamasına izin verdiği fosilleştirilen Tyrannosaurus rex’in çığır açan keşfine göre, T. rex ve kuşlar , birbirlerine timsahlara olduğundan daha çok ilgilidirler.

Ve Neandertal konuştu

Florida Atlantik Üniversitesinden antropolog Dr. Robert McCarthy ölümlerinden 30 bin yıl sonra Neandertalleri konuşturmayı başardı. Bunun için Fransa’da bulunan 50 bin yıllık Neandertal fosillerinden yararlanan Dr. Robert McCarthy, elde ettiği verileri sentezleyerek bilgisayarda sintisayzır aracılığıyla Neandertal insanın “e” sesli harfini nasıl oluşturduğunu simule etti. .

Evrimsel Biyoloji Nedir?

Evrimsel Biyoloji Evrimsel biyoloji, ortak bir atadan gelen türlerin kökeni ve canlıların türeyişi gibi onların zaman içindeki değişimleri, çoğalımları ve çeşitliliği ile ilgilenen biyolojinin bir alt dalıdır. Evrimsel biyolojiyi araştıran kişiye evrimsel biyolog denir. Filozof Kim Sterelny ‘e göre “1858 yılından beri  gelişen evrimsel biyoloji  bilim alanındaki en büyük entellektüel başarılardan biridir” Tanım Evrimsel biyoloji, her…

Evrim Tesadüfle mi Oluşur?

EVRİM MİTLERİ: EVRİM RASTLANTISALDIR Hayır ve evet. Doğal seleksiyon işe yarayanı işe yaramayandan ayıran titiz bir sınavdır, organizmaları belirli yönlerde evrilmeye yönlendirir. Fakat, tesadüfi olaylar da önemli bir role sahiptir. “ Yaşamın şans eseri oluşması, kasırganın hurdalıkta bir Boeing 747 inşa etmesinden farksızdır” demişti Astronom Chandra Wickramasinghe bir oturumda 1981 yılında, New Scientist ‘te (…

Yeni Bulunan Pasifik Yılan Balığı Yaşayan Bir Fosil

Pasifik Okyanusu’nda sualtı mağaralarında yaşayan ve yeni keşfedilen bir yılan balığı türü, ilkel özellikleri nedeniyle bir “yaşayan fosil” olarak nitelendirdi. ‘Yaşayan fosil’ Protoanguilla palau görüntüleri Pasifik Okyanusu’nda denizaltı mağarasında yaşayan ve yeni keşfedilen yılan ilkel özellikleri nedeniyle bir “yaşayan fosil” olarak nitelendirildi. Bu ilkel özellikler o kadar belirgin ki, bilim adamları, diğer mürenlerle akrabalık  ilişkilerini…

Müslüman Din Adamları Evrimi Kabul Ettiklerini Açıkladı

Neredeyse 13.000’e yakın Hıristiyan din adamı daha önce evrimin doğruluğunu açık bir mektupta imzalarıyla kabul ettiler. Bunun yanında aynı şekilde yaklaşık 500 Musevi haham da bu konuda birlikte görüş bildirip evrimin doğruluğunu kabul ettiklerini onayladılar.  Şimdi de Müslüman din adamları ve imamlar evrim ile kendi dini inançları arasında herhangi bir çatışma olmadığını ilan eden bir…

Şempanzeler Mızrak Kullanarak Avlanıyor

Current Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Senegal’da şempanzelerin tahta ve ağaç dallarından zıpkın benzeri sivri mızraklar yaptığı ve bunlarla daha küçük maymunları avladıklarının gözlemlendiği bildirildi. Araştırmacılar belgelenmiş 22 değişik olayda şempanzelerin içi boş ağaç gövdelerinde veya başka boşluk yerlerde saklanan daha küçük primatları, geliştirdikleri zıpkın benzeri sivri mızraklarla avlayıp öldürdüklerini söylüyor. Raporun yazarları Jill…

Kafkasyalı Atalar

Kafkasya’da 1.85 milyon yıl yaşındaki bir aletin bulunuşu atalarımızın tüm dünyaya Afrika’dan yayıldığı tezini sorguluyor. Dmanisi’deki kazı alanı Yaygın olan bilimsel görüşlere göre insanların ön ataları Afrika’dan çıkarak tüm dünyaya yayıldı. Ancak bu yayılmanın sadece tek bir yönde olmayabileceğini de bu yeni bulgular işaret etmekte. Nitekim Kafkasya’daki Amerikalı araştırmacılar insanların bu bölgeye sanılandan çok daha…

Trilobitlerin Evrimi ve Sistematik İlişkileri

İlkel Yada Gelişmiş? Trilobiteler, ilk Cambrian arthropodları keşfedilene kadar uzun bir zaman için en ilkel  arthropodlar olarak bilindiler fakat bu yanlıştı.İlk bulunan Cambrian aynı trilobiteler, brachiopodlar, mollusklar ve echinodermler gibi sert ve kabukluydu. Burgess Shale, Chengjiang gibi zengin Kambriyen fosil yatakları (Konservat-Lagerstätten) keşfedildiğinde, moderntrilobitelerin bulunması gibi büyük oranda yeni keşifler başladı. Trilobiteler şimdi Paleozoic arthropodlarının göreceli gelişmişleri olarak…

Evrim Teorisi Nedir?

Evrim Teorisi, evrimleşmenin bir sonucu olarak türlerin değişimini ve yeni türlerin oluşumunu, evrime etki eden faktörler ve mekanizmalar ile açıklayan teoridir. Bunun yanında evrim teorisi türlerin oluşumuna dair noktaları son bilimsel araştırmaların getirdiği sonuçlar ve yeni bulgular ile açıklamaya çalışır.

Dinozorların Evrimi

İlk dinozorların ortaya çıkış süreci , orta Triassic döneminde 232 ve 236 milyon yıl önce yaşamış Ticinosuchuslar gibi  archosauruslar, Proterosuhidae, Erytrosuchidae ve Euparkeri gibi erken dönem archosauruslarının fosilleriyle takip edilir. Timsahlar orta Triassic archosauruslarının torunlarıdırlar. Dinozorlar, Saurischia olarak bilinen kuş neslinin, Triceratopsların ve bunların hepsinin torunlarının son ortak atası olarak tanımlanabilir. Bu tanımla beraber, pterosaurusla ve…

Eşeyli Üremenin Evrimi

Genetik çeşitliliğin yaratılması avantajı için, olabilecek üç muhtemel neden vardır. İlki eşeyli üreme, aynı türün bireylerine yararlı mutasyonlar sağlayabilir. İkincisi, beraber gelecek cinsel eylemler popülasyona uygun olmayan  türler ortaya çıkararak mutasyona uğratabilir. Son olarak, eşey  öncekilerden daha dayanıklı gen birleşimleri ortaya çıkarabilir veya yalnızca akrabalar  türler arasında azaltılmış rekabete yol açabilir. DNA onarımı avantajının dolayısıyla,…